CONNECT2CE

CONNECT2CE je projekt transnacionalnega sodelovanja, sofinanciran v okviru programa Interreg Srednja Evropa, ki se zavzema za izboljšanje javnega prevoza v regiji.

Trajanje projekta: 1. 6. 2017 – 31. 5. 2020

V projektu CONNECT2CE sodeluje 13 partnerjev in 12 pridruženih partnerjev iz 8 evropskih držav, s skupnim proračunom 2,7 mio evrov.

Projekt CONNEC2CE se osredotoča na izboljšanje mobilnosti in povezljivosti javnega prevoza med regijami Srednje Evrope, s poudarkom na perifernih in obmejnih območjih. V okviru CONNECT2CE bo to storjeno z oblikovanjem usklajenih transnacionalnih strategij, akcijskih načrtov in orodij, ter izvedbo na regionalni in čezmejni ravni s pilotnimi ukrepi na treh med seboj povezanih področjih, ki prispevajo k izboljšanju storitev PT obrobnih oziroma čezmejnih regij. To obsega:

  • povezljivost (javna gospodarska služba, harmonizacija multi-modalnih voznih redov, regionalna in čezmejna železniška storitev);
  • integrirana vozovnica in tarifne sheme (testirala se bo integracija regionalne in čezmejno regijske multi-modalne vozovnice);
  • implementacija najbolj učinkovitih in inovativnih tehnoloških orodij informacijske mobilnosti.

SŽ-Potniški promet skupaj s Prometnim institutom in italijanskim vodilnim partnerjem inštitutom CEI ter tržaškim avtobusnim podjetjem Trieste Trasporti sodeluje v pilotnem projektu razvoja integrirane vozovnice na relaciji Ljubljana-Trst, ki bo povezal prevoz z vlakom in avtobusom. S Hrvaškimi železnicami bomo sodelovali pri testiranju orodja za transnacionalno financiranje obvezne gospodarske službe.

Več o projektu CONNECT2CE: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/CONNECT2CE.html

V okviru projekta so izdelana orodja, ki nudijo podporo pri izbiri in izvedbi rešitev za izboljšanje dostopnosti v obmejnih in čezmejnih regijah v srednji Evropi. Orodja so dostopna – tukaj.

Grafika z vlakom, železniško postajo in pripisoma "Z vlakom po kulturo" in "V zgodovinska mesta Slovenije".