The Ordinance temporarily suspends all national public transport of passengers in the Republic of Slovenia from 16 November 2020 until its cancellation, due to the containment and management of the COVID-19 epidemic. International trains will continue to run according to the valid timetables and are thus intended exclusively for travel in international transport.
Timetable finder

CONNECT2CE

CONNECT2CE je projekt transnacionalnega sodelovanja, sofinanciran v okviru programa Interreg Srednja Evropa, ki se zavzema za izboljšanje javnega prevoza v regiji.

Trajanje projekta: 1. 6. 2017 – 31. 5. 2020

V projektu CONNECT2CE sodeluje 13 partnerjev in 12 pridruženih partnerjev iz 8 evropskih držav, s skupnim proračunom 2,7 mio evrov.

Projekt CONNEC2CE se osredotoča na izboljšanje mobilnosti in povezljivosti javnega prevoza med regijami Srednje Evrope, s poudarkom na perifernih in obmejnih območjih. V okviru CONNECT2CE bo to storjeno z oblikovanjem usklajenih transnacionalnih strategij, akcijskih načrtov in orodij, ter izvedbo na regionalni in čezmejni ravni s pilotnimi ukrepi na treh med seboj povezanih področjih, ki prispevajo k izboljšanju storitev PT obrobnih oziroma čezmejnih regij. To obsega:

  • povezljivost (javna gospodarska služba, harmonizacija multi-modalnih voznih redov, regionalna in čezmejna železniška storitev);
  • integrirana vozovnica in tarifne sheme (testirala se bo integracija regionalne in čezmejno regijske multi-modalne vozovnice);
  • implementacija najbolj učinkovitih in inovativnih tehnoloških orodij informacijske mobilnosti.

SŽ-Potniški promet skupaj s Prometnim institutom in italijanskim vodilnim partnerjem inštitutom CEI ter tržaškim avtobusnim podjetjem Trieste Trasporti sodeluje v pilotnem projektu razvoja integrirane vozovnice na relaciji Ljubljana-Trst, ki bo povezal prevoz z vlakom in avtobusom. S Hrvaškimi železnicami bomo sodelovali pri testiranju orodja za transnacionalno financiranje obvezne gospodarske službe.

Več o projektu CONNECT2CE: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/CONNECT2CE.html