Katere vozovnice so subvencionirane?

Subvencionirane vozovnice po pravilniku pripadajo dijakom, vajencem in študentom višjih in visokih šol, ki imajo od kraja bivanja pa do šole oziroma fakultete več kakor dva kilometra.