Koliko doplača potnik brez vozovnice?

Če potnik sprevodniku ne želi pokazati vozovnice, če mu pokaže neveljavno vozovnico, če mu ne pove, da je brez nje ali če zaseda dodatne sedeže, plača poleg vozovnice za relacijo, na kateri potuje, še dodatek v višini 40 evrov. To velja tudi za potnike, ki bi sprevodnika kakor koli ovirali pri delu.