Kakovost v podjetju in ISO standardi

Podjetje SŽ-Potniški promet, d. o. o. s politiko kakovosti spodbuja vse svoje zaposlene k doseganju zastavljenih ciljev družbe. Vsako leto objavimo poročilo o kakovosti, ki vsebuje temeljne podatke o kakovosti potniškega prometa.

To poročilo se nanaša na Uredbo o pravicah in obveznostih potnikov v železniškem prometu ES 1371/2007. Pri svojem delu dosegamo tudi certifikate ISO standardov.

Politika kakovosti 2021  (v formatu.pdf)

Poročilo o doseganju kakovosti za leto 2022 (v formatu .pdf)

Poročilo o doseganju kakovosti za leto 2021 (v formatu .pdf)

Poročilo o doseganju kakovosti za leto 2020 (v formatu .pdf)

Poročilo o doseganju kakovosti za leto 2019 (v formatu .pdf)