Tomaž Schara, generalni direktor SŽ, postal član upravljalnega odbora CER-a

Na današnji generalni skupščini Skupnosti evropskih železnic (CER) v Bruslju je bil generalni direktor Slovenskih železnic (SŽ), Tomaž Schara, imenovan za člana štirinajstčlanskega upravljalnega odbora CER-a. CER je eno najpomembnejših mednarodnih nedobičkonosnih združenj, ki s svojo močjo in članstvom vseh evropskih železnic, pomembno vpliva na razvoj železnic in železniškega prometa v Evropski uniji in zunaj njenih meja.

(Ljubljana, 21. januar 2009)

Skupnost evropskih železnic (CER) je na današnji generalni skupščini v Bruslju potrdila Tomaža Scharo za člana štirinajstčlanskega upravljalnega odbora CER-a za leti 2009 in 2010, kar je veliko priznanje in potrditev dobrega dela ter dolgoročne vizije razvoja Slovenskih železnic. “Imenovanje predstavnika SŽ za člana upravljalnega odbora CER-a je zelo pomembno, saj predstavlja možnost bolj neposrednega vpliva na evropsko prometno politiko”, je ob svojem imenovanju dejal Tomaž Schara.

Generalni direktor si je kot priznani slovenski poklicni menedžer – bil je tudi podjetnik Slovenije leta 1993 – po vsega enem letu vodenja Slovenskih železnic prislužil pomembno evropsko nominacijo in imenovanje na pomembno mesto upravljalnega odbora združenja CER.

Za novega predsednika CER-a je bil za naslednji dve leti imenovan generalni direktor Italijanskih železnic Mauro Moretti, za podpredsednika pa Andrzej Wach, generalni direktor Poljskih železnic. Za novega člana upravljalnega odbora je bil poleg generalnega direktorja Slovenskih železnic Tomaža Schare imenovan še generalni direktor Avstrijskih državnih železnic Peter Klugar.

Novi predsednik CER-a Mauro Moretti je kot prvi poudarek svojega programa postavil dokončanje železniških reform v EU ter uvajanje evropske železniške zakonodaje v vsaki državi članici. Posebej je poudaril tudi pomen zadostnih javnih in zasebnih investicij v železniški sektor, zlasti v obdobju, ko bi povečane investicije lahko pomenile boj proti svetovni recesiji. “Nujno bo treba razjasniti vloge in finance med državo in državnimi železnicami v številnih evropskih državah,” je poudaril Moretti in posebej omenil še nujnost doseganja enakopravnega položaja tako med različnimi vrstami transporta kot znotraj železniškega sektorja. “Le tako bo mogoča poštena in učinkovita tekmovalnost med vsemi udeleženci,” je še poudaril novi predsednik CER-a Mauro Moretti.

Združenje CER – The Community of European Railway and Infrastructure Companies – www.cer.be – je eno najpomembnejših mednarodnih nedobičkonosnih združenj, ki s svojo močjo in članstvom vseh evropskih železnic pomembno vpliva na razvoj železnic in železniškega prometa v Evropski uniji in zunaj njenih meja. CER kot vodilna evropska železniška organizacija združuje 71 železniških prevoznikov in upravljavcev infrastrukture iz držav Evropske unije, držav kandidatk, držav Zahodnega Balkana, iz Švice in z Norveške. Sedež ima v Bruslju, sogovorniki CER-a pa so Evropski parlament, Evropska komisija in Svet EU.