Več kakor šest milijonov ton prepeljanega blaga v prometu z Avstrijo

Z 38 odstotki oziroma več kakor šestimi milijoni ton prepeljanega blaga na leto je železniški prevoz v Avstrijo in iz nje v strukturi mednarodnega prometa Slovenskih železnic med največjimi. Prevladuje tranzit prek Luke Koper z več kakor 51 odstotki, s 35 odstotki mu sledita uvoz in izvoz. V zadnjih letih je obseg prevoza, ki smo ga uresničevali v sodelovanju z Avstrijskimi železnicami, naraščal. Uspelo nam je pridobiti nov tovor. Zaradi uvedbe interoperabilnih lokomotiv ter racionalizacije operativnih postopkov pri prevzemu in predaji vlakov na mejnih železniških postajah med Avstrijo in Slovenijo se je izboljševala kakovost naših storitev. Dvaindvajsetega januarja smo tako tudi organizirali srečanje za vse naše poslovne partnerje v okviru našega predstavništva na Dunaju. Udeležili so se ga poslovni partnerji iz Avstrije, Nemčije, Češke …, s katerimi smo se pogovarjali o preteklem sodelovanju in seveda tudi o tem, kaj bi lahko storili še bolje.

Generalni direktor Slovenskih železnic Tomaž Schara: “Liberalizacija trga železniškega tovornega prometa prinaša med železnice nove odnose, in leta 2009 se prvič srečujemo s konkurenco na slovenskih tirih. Za nas je to izziv in poslovna obveza, da iščemo tudi drugačne tržne niše. Menim, da je v kontekstu trajnostne okoljevarstvene politike, ki jo narekujejo podnebne spremembe, železnica prava transportna izbira. Pričakujemo, da bo tej politiki sledila tudi realizacija slovenske prometne politike. Predvsem apeliram na vzpostavljanje sodobne in interoperabilne infrastrukture na slovenskem delu petega in desetega koridorja, ki povezujeta avstrijski trg s koprskim pristaniščem ter s trgi JV Evrope, in ne nazadnje na razvoj logističnih terminalov v Sloveniji.”

Odpravljanje administrativno-tehničnih ovir, s katerimi se srečujemo pri prevozu blaga v smeri Jugovzhodne Evrope, je naloga, ki so si jo upravljavci infrastrukture zadali v okviru delovne skupnosti za deseti koridor. “Pri tem potrebujemo tudi podporo in razumevanje državnih organov vzdolž koridorja. Slediti želimo pobudi Poslovno svetovalnega sveta Pakta stabilnosti za JV Evropo za uvedbo konkurenčnega železniškega produkta. V ta namen bomo v kratkem z obstoječim kombiniranim vlakom Bosporus express, ki vozi enkrat na teden med Ljubljano in Carigradom, opravili test, s katerim bi dokazali, da je mogoče z racionalizacijo postopkov na mejah, sedanji čas potovanja, ki znaša okrog 60 ur, vsaj razpoloviti. Hkrati skupaj z RCA ter drugimi železnicami proučujemo možnosti za vzpostavitev ustreznega informacijskega sistema za sledenje vlakov in pošiljk vzdolž desetega koridorja ter za pravočasno odzivanje na nepričakovane ovire (na primer izpad lokomotiv …) na prevozni poti,” je na srečanju povedal generalni direktor Tomaž Schara.

undefined

Z leve: predsednik uprave Rail Cargo Austria prof. Friedrich Macher, direktor ÖKOMBI GmbH Franz Dirnbauer, Milan Jelenc (SŽ), generalni direktor SŽ Tomaž Schara, član uprave Holdinga ÖBB AG Gustav Poschalko, šef sekcije SŽ KT Ljubljana Moste Robert Gaber in direktor Adria Kombi in drug k.d. Rok Svetek.