Novi člani nadzornega sveta Slovenskih železnic

Novi člani nadzornega sveta Slovenskih železnic, ki zastopajo državo, so postali Bojan Brank, dr. Andrej Godec, Borut Meh, Branka Neffat, Aleš Tavčar in dr. Peter Kraljič. Na prvi seji bodo izbrali predsednika nadzornega sveta.