SŽ Express čedalje uspešnejši

Slovenske železnice poleg klasičnih vagonskih prevozov in prevozov v kombiniranem prometu ponujajo tudi prevoz malih pošiljk, težkih od enega kilograma pa vse do pošiljk, težkih do tisoč kilogramov in dolgih do šest metrov. Ti prevozi so združeni pod blagovno znamko SŽ Express, ki je čedalje uspešnejša. Število prepeljanih malih pošiljk se namreč vsako leto povečuje kar za okrog dvajset odstotkov.

undefined

Cestna vozila za dostavo malih pošiljk SŽ Express.

SŽ Express pomeni dostavo pošiljk v Sloveniji najpozneje v 24 urah, mednarodne pošiljke pa so vključene v transport pogodbenih partnerjev. “V vsakem primeru tudi v mednarodnem prometu zagotavljajmo prevzem oziroma predajo pošiljke po sistemu od vrat do vrat,” pravi Jože Županc, vodja Sekcije za male pošiljke. ťPošiljke, tudi carinske, po posebnem dogovoru skladiščimo tudi za daljše obdobje v katerem koli od naših logističnih centrov,” pravi sogovornik in dodaja, da poslujejo v Ljubljani Mostah, Mariboru, Celju, Novi Gorici in Novem mestu. Hkrati pa še poudari, da si želijo transport pošiljk celovito dopolniti s popolno logistično storitvijo, ki bo zajemala tudi hranjenje, komisioniranje in odpremo blaga za zahtevnejše stranke. Zato se pripravljajo na gradnjo večjega logističnega centra v Mostah v Ljubljani.

undefined

Jože Županc, vodja Sekcije za male pošiljke

Novi logistični center na križišču petega in desetega železniškega koridorja se bo predvidoma razprostiral na trinajst tisoč kvadratnih metrih pokritih površin. Predvidena je postavitev distribucijsko-logističnega transportnega centra s povezavo z železnico in cesto ter z možnostjo pretovarjanja kontejnerskih pošiljk. Omogočeno pa bo tudi regalno skladiščenje in priprava komisionov. Center bo posloval 24 ur na dan in bo omogočal zanesljivo ter hitro dostavo pošiljk po vsej Sloveniji, saj bo neposredno povezan z drugimi logističnimi centri. Z novim logističnim centrom bodo Slovenske železnice Ljubljani lahko ponudile zanesljiv način oskrbe, in to brez novogradenj, le z nadgradnjo obstoječe infrastrukture.

Kako pa na delo SŽ Expressa vpliva recesija? Kot pove vodja Sekcije za male pošiljke Jože Županc, so pri SŽ Expressu januarja zaznali padec števila prepeljanih pošiljk na lansko raven. “Kljub temu ostajamo zmerni optimisti. Pričakujemo namreč, da se bo v času recesije zaradi zmanjšanja obsega poslovanja marsikatero podjetje, ki je do sedaj transporte opravljalo samo, odločilo za našo ponudbo.”

Kot odločilni prednosti storitve SŽ Express Jože Županc poudari prilagodljivost poslovanja, ki združuje cestni in železniški transport, ter dodatno ponudbo skladiščenja na petih lokacijah po Sloveniji. Svoje storitve pa si želijo še nadgraditi s popolno logistično storitvijo, ki jo bo podpirala tudi predvidena gradnja novega logističnega centra v ljubljanskih Mostah. “Za nas je pomembna vsaka stranka, pa naj želi prepeljati kilogramsko pošiljko v kartonski embalaži ali pa pošiljko, težko do tisoč kilogramov. Hkrati pa se zavedamo, da z našimi storitvami lahko prispevamo tudi k preživetju marsikaterega od podjetij, ki bodo v času recesije potrebovala solidnega partnerja v logistiki.”

undefined

Število prepeljanih malih pošiljk se na Slovenskih železnicah vsako leto povečuje za dvajset odstotkov.