Terme Olimia – Začetek postopka prodaje in sprejemljive okvire je potrdil nadzorni svet

Slovenske železnice so se v letu 2007 odločile za prodajo delnic Term Olimje, saj naložba v delnice Term Olimje ni bila dolgoročna naložba. Slovenske železnice usmerjajo sredstva v razvoj v svoje osnovne dejavnosti. V zaključku pogajanj Slovenskih železnic in najboljšega ponudnika, družbe Finander, za prodajo delnic Term Olimje, je prišlo do nesporazuma pri zagotovitvi nediskriminatornega obravnavanja interesov ostalih in malih delničarjev. Z družbo Finander so Slovenske železnice dne 19. 2. 2009 sklenile izvensodno poravnavo, s katero so se izognili vsem tveganjem, ki jih prinaša dolgotrajno pravdanje in tekoče slabšanje razmer na svetovnih in domačih kapitalskih trgih. Glede na omenjeno stanje na kapitalskih trgih sta se družbi uskladili za poravnavo v znesku 36,99 EUR na lot. Pričetek postopka prodaje in sprejemljive okvire je potrdil nadzorni svet, in tudi redno spremljal postopke v teku. Tudi nov nadzorni svet bo vsekakor obveščen o vseh podrobnostih.