Poslovodstvo SŽ pripravilo dodatne ukrepe za optimizacijo poslovanja v času krize

Na današnji redni seji poslovodstva Slovenskih železnic, je poslovodstvo družbe obravnavalo dodatne ukrepe za optimizacijo poslovanja v času finančne negotovosti in gospodarske krize, ki od zadnjega kvartala 2008 vpliva tudi na poslovanje Slovenskih železnic. Sveženj kriznih ukrepov je poslovodstvo uvrstilo med dokumente za naslednjo sejo nadzornega sveta, ki bo v torek, 17. marca. Krizni ukrepi nakazujejo na letni prihranek do višine 30 milijonov evrov. Vsebino kriznih ukrepov, bo javnosti predstavljena po tem ko bo o njih odločal nadzorni svet. Takrat bodo krizni ukrepi predstavljeni socialnim partnerjem in z njimi tudi usklajeni.

Poslovodstvo je v duhu gospodarske krize in varčevalnih ukrepov sprejelo tudi predlog o znižanju plač vodilnim kadrom ter vodstvu družbe s 1. aprilom, do 20 odstotkov.