Tovorni vlak od Ljubljane do Carigrada na poti le 35 ur

Povezava med Turčijo in Slovenijo ter drugimi državami Evropske unije je del pomembnega 10. vseevropskega koridorja, zato je kakovost prevoznih storitev še toliko pomembnejša. Železnice imajo veliko možnosti za povečanje svojih prevozov tovornih vlakov do Turčije. Prometni tokovi med Turčijo in državami EU so priložnost in izziv, ki ga morajo železnice izrabiti.

Po statističnih podatkih o blagovni menjavi Turčije z nekaterimi državami EU – s Francijo, Nemčijo, Avstrijo in Italijo –, ki je leta 2006 dosegla 20 milijonov ton, je bil tržni delež železnice pri prevozih tega blaga le okrog dva odstotka. Med dejavniki, ki pomembno vplivajo na privlačnost transporta blaga, je čas eden najpomembnejših. Zato si Slovenske železnice prizadevajo čim bolj skrajšati vozne čase v tovornem prometu, kar pa ni mogoče brez dobrega sodelovanja z drugimi železniškimi prevozniki in upravljavci infrastrukture.

Čas je eden od pomembnih dejavnikov sodobnega transporta blaga. Zato si železnice, ki sodelujejo pri vožnji Bosphorus Europe Expressa, prizadevajo skrajšati čas njegovega potovanja in s tem železniško povezavo Slovenije in Turčije narediti še bolj konkurenčno.

Slovenske železnice so tako na podlagi pobude poslovnega sveta Pakta stabilnosti za Balkan organizirale promocijsko vožnjo kontejnerskega vlaka Bosporus Europe Express iz Ljubljane do Carigrada – Halkalija v Turčiji, z namenom, da bi vozni čas vlaka na tej relaciji skrajšali z dosedanjih več kakor 60 ur na 37 ur. Bosphorus Europe Express za pot od Ljubljane do carigrajskega kontejnerskega terminala Halkali, ki je dolga okrog 1.577 kilometrov, sicer potrebuje več kot 60 ur. Na svoji poti prečka pet držav, zaradi različnih napajalnih sistemov in nacionalno zaprtih železniških sistemov – le dve državi sta namreč članici EU – pa je treba kar osemkrat zamenjati lokomotivo. Vozne čase pa podaljšujejo tudi mejni postanki zaradi administrativnih in tehničnih del železnic in državnih organov. Poleg tega se mora hitrost vlaka prilagajati stanju infrastrukturnim ozkim grlom.

undefined

Shema: Vlak Bosphorus Europe Express „25“ Ljubljana–Halkali: Čas prevoza se skrajša za več kot 39 % – Cilj: biti hitrejši za 50 %

S slovensko, hrvaško, srbsko, bolgarsko in turško obarvanim programom so Slovenske železnice organizirale slavnostno odpremo vlaka 16. marca na glavni železniški postaji v Ljubljani. Ob pogostitvi s slovensko potico, čajem, turško kavo in baklavo je vlak s postaje odpeljal ob 8. uri in 30 minut, na cilj pa je prispel naslednji dan ob 19.30. Končni rezultat je tako celo presegel načrte, saj je vlak prispel do Carigrada le v 35 urah. Zaradi uspešne organizacije tega projekta so Slovenske železnice dobile tudi pobudo, da prevzamejo koordinacijo tega projekta tudi v prihodnje. Promocijska vožnja vlaka, ki mu je bila na celotni trasi dana prednost (kot izredni prevoz), je dokazala, da lahko tvorno sodelovanje in skupna volja različnih subjektov rodita uspeh, pokazala je tudi naloge, za katere bo treba najti skupne rešitve. Pri projektu sodelujejo železniški prevozniki in upravljavci infrastrukture iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, Bolgarije in Turčije. Predvidoma bo skupni poslovni model za produkt »Ljubljana-Carigrad/ Halkali 25« usklajen že do sredine maja letos.

undefined

Graf: Občutno skrajšanje prevoznega časa z optimiziranim carinjenjem in optimalnim tehničnim sodelovanjem

Kalkulacija okoljskega prihranka

Po uradno objavljenih vrednostih eksternih stroškov različnih transportnih panog s strani evropske komisije smo izračunali okoljske prednosti prevoza tovora z vlakom Bosphorus Europe Express. Na tej osnovi smo izračunali prihranek pri vožnji z vlakom v primerjavi z vožnjo tovora na cesti v višini kar 25.125 evrov.

  • Eksterni stroški za prevoz po cesti: 0,035 evra na tonski km
  • Eksterni stroški za prevoz po železnici: 0,015 evra na tonski kilometer
  • Razdalja po cesti: 1.501 km
  • Razdalja po železnici: 1.577 km
  • Količina tovora na optimalno naloženem vlaku: 870 ton
  • Prihranek pri vožnji tovora z vlakov v primerjavi s cestnim prevozom: 25.125 evrov

Eksterni stroški zajemajo stroške glede infrastrukture, nesreč in okoljske stroške. Podroben opis teh stroškov najdete na spletni strani http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/home/home_en.htm.

Fotogalerija Bosphorus Europe