Evropski dan ozaveščanja o nivojskih prehodih

V Evropi se na nivojskih prehodih vsako leto ponesreči najmanj šeststo ljudi. Po izračunih UIC-ja povzročijo uporabniki cest 95 odstotkov teh nesreč. Železniški in cestni sektor bo 25. junija organiziral vseevropski dan ozaveščanja o nivojskih prehodih. Zavedati se je treba, da se je tem nesrečam mogoče izogniti, če spoštujemo prometne prepise in pravila, ki veljajo na območju nivojskih prehodov.

Evropski dan ozaveščanja o nivojskih prehodih je skupna zaveza, temelječa na podpisu Evropske listine o varnosti v cestnem prometu, ki cestnemu in železniškemu sektorju nalaga, naj pospešeno ukrepata, da se okrepi ozaveščenost javnosti o nevarnosti tveganega vedenja na nivojskih prehodih.

Sporočilo za javnost