Električne lokomotive vrste 362 se poslavljajo

Danes smo se na ljubljanski železniški postaji poslovili od zadnje električne lokomotive vrste 362 z oznako 362-027. Lokomotiva je prepeljala še zadnji tovorni vlak iz Zaloga do Ljubljane, od tam pa se je odpravila na zasluženi počitek v Železniški muzej.

Lokomotiva 362 027 je pripeljala še zadnji tovorni vlak na postajo Ljubljana. Na levi je lokomotiva serije 541.

Lokomotiva 362 027 je pripeljala še zadnji tovorni vlak na postajo Ljubljana. Na levi je lokomotiva serije 541 (foto: Miško Kranjec).

Nekdanje Jugoslovanske železnice so od leta 1960 do 1970 kupile pri italijanskem podjetju Ansaldo iz Genove 40 lokomotiv te vrste, in sicer 19 lokomotiv za takratno ŽTP Zagreb in 21 lokomotiv za takratno ZŽTP Ljubljana. Te lokomotive so bile namenjene predvsem za prevoz tovora z reškega področja. Hrvaški železničarji so vlake vozili od Luke Bakar preko Škrljeva in Srpskih Moravic do Zagreba in naprej v izvoz. Takratno Združeno železniško transportno podjetje Ljubljana pa je lokomotive uporabljalo za vožnje vlakov med luko Bakar, Reko, Postojno in Ljubljano ter potem proti Jesenicam in Mariboru oziroma Avstriji. Te lokomotive so vlekle predvsem vlake homogenega tovora (maršrutni vlaki), in sicer predvsem železovo rudo in nafto ter njene derivate.

V tistem času je namreč ZŽTP Ljubljana v celoti upravljalo progo Pivka – Reka. Takrat je bila na Reki tudi »kurilnica«, ki se je po velikosti in obsegu dela skoraj primerjala s »kurilnico« Ljubljana in je upravljala z lokomotivami vrste 362. Zanimiv je bil način vožnje vlakov s temi lokomotivami z reškega področja proti Sloveniji, saj so morali na najbolj strmih odsekih z nagibom tudi več kot 25 promilov uporabljati doprežne lokomotive. Po osamosvojitvi Slovenije so deli prog, ki so sicer na območju Republike Hrvaške in je z njimi upravljalo takratno podjetje ŽG Ljubljana, prešli v upravljanje Hrvaških železnic ( odsek proge Šapjane – Reka in istrske proge).

Lokomotiva 362-027 je prepeljala več kot 4 milijone kilometrov

Boštjan Miklavčič, direktor Poslovne enote vleka (foto: Miško Kranjec).

Boštjan Miklavčič, direktor Poslovne enote vleka (foto: Miško Kranjec): “Tri izmed lokomotiv te vrste so Slovenske železnice opremile z italijanskimi varnostnimi napravami in so od junija 2003 opravljale interoperabilne vožnje do postaje Cervignano brez menjave lokomotiv na meji. Kljub več kot šestdesetim predelavam, modifikacijam in izboljšavam je tehnologija na lokomotivah z leti zastarela, zato je postalo njihovo obratovanje in vzdrževanje zelo drago. Vse lokomotive vrste 362 so od začetka obratovanja do danes prevozile približno 74 milijonov kilometrov. Lokomotiva 362-027, ki zadnja odhaja v zasluženi pokoj, je bila začela voziti po marca 1964 in je do danes prepeljala več kot 4 milijone kilometrov.”

Za lokomotivo vrste 362 je značilno, da je zglobna lokomotiva. To pomeni, da je sestavljena iz dveh polkabin, ki nista povezani le mehansko, električno in zračno, ampak tudi z usnjenim oziroma plastičnim mehom. Zato so jih strojevodje po domače poimenovali »meh«. Lokomotiva ima tri podstavne vozičke. Srednji podstavni voziček prevzema del mase obeh polkabin. Takšna konstrukcija lokomotive je olajšala vožnje skozi loke. Te vrste lokomotiv so imeli strojevodji tudi po nabavi novih vrste 342, ki so namenjene vleki potniških vlakov, in lokomotiv vrste 363, ki so namenjene vleki tovornih vlakov, še vedno zelo v čislih. Bile so namreč zelo zanesljive. Malo manj je bila lokomotiva priljubljena pri strojevodjih, ki so vozili vlake iz Bakra do Škrljevega oziroma Reke v 12 urnem turnusu, saj je temperatura v kabini brez klimatske naprave na kraški progi, ki jo obdaja golo kamenje dosegala poleti tudi 50 stopinj Celzija!

Tovorni vlak je prevzela električna lokomotiva nove generacije, serije 541 (foto: Miško Kranjec).

Tovorni vlak je prevzela električna lokomotiva nove generacije, serije 541 (foto: Miško Kranjec).

Osnovni tehnični podatki

In še nekaj temeljnih osnovnih tehničnih podatkov lokomotiv vrste 362. Lokomotiva je grajena za standardno evropsko tirno širino. Masa lokomotive je 113 ton. Opremljena je z vsemi zakonsko predpisanimi varnostnimi in drugimi napravami. Grajena je za enosmerno nazivno napetost je 3.000 V. Moč lokomotive je 2.790 kW. Popularne Brižitke, to so lokomotive vrste 363, so le za 180 kW močnejše od »mehov«. Bistveno večja pa je moč novih lokomotiv vrste 541, saj znaša kar 6.000 kW.

Pridobitev za Železniški muzej Slovenskih železnic

Jurij Komel, Železniški muzej Slovenskih železnic, 14. 7. 2009

Jurij Komel, Železniški muzej: “Lokomotiva 362 je pomembna iz zgodovinskega vidika, kajti je ena izmed prvih električnih lokomotiv, ki so bile namenjene in posebej prirejene za slovenske proge v začetku šestdesetih let. Prve električne lokomotive, starejše lokomotive vrste 361, so sicer vozile na naših progah že v tridesetih letih za Italijanske državne železnice. Zbirka lokomotiv v železniškem muzeju obsega predvsem parne lokomotive, v zadnjih letih pa se zbirka dopolnjuje z električnimi lokomotivami. Tako lahko predstavljamo tudi novejšo tehnično dediščino železnic na Slovenskem. V železniškem muzeju bo ena lokomotiva vrste 362, in sicer številka 027. V zbirki sta še dve starejši električni lokomotivi, vrste 361, ki sta na naših progah vozili že v tridesetih letih. Na Jesenicah pa stoji mala električna ozkotirna lokomotiva, ki je vozila po železarniških tirih.”

Lokomotiva 362 027 pred odhodom v Železniški muzej (foto: Miško Kranjec)

Lokomotiva 362 027 pred odhodom v Železniški muzej (foto: Miško Kranjec).

Fotogalerija Lokomotiva 362