Nova spletna stran Slovenskih železnic – za nagrado Netko 2009

Spletno stran Slovenskih železnic obišče kar 138 tisoč različnih obiskovalcev na mesec. Od njene zadnje prenove je minilo pet let, zato smo se na Slovenskih železnicah lotili celovite prenove. Na svoji spletni strani smo ponudili še več zanimivih in uporabnih vsebin. Po prenovi spletne strani se je obiskanost povečala kar za 18 odstotkov. Spletna stran Slovenskih železnic se poteguje tudi za nagrado Netko 2009 za najboljšo poslovno in upravno spletno stran v Sloveniji.

Slovenske železnice smo s prenovljeno spletno predstavitvijo pripravile še bolj zanimivo, uporabno in informativno spletno stran. Nova stran, namenjena za najširši krog uporabnikov, je tako že na prvi pogled bolj prijazna in lažje obvladljiva, vsebine so smiselno organizirane v jasno zastavljena poglavja. Glede na številne pozitivne odzive in povečan obisk strani je nova spletna stran zagotovo korak v pravo smer.

Vsebina in zasnova spletne strani

Najpomembnejši del prenove spletnega nastopa Slovenskih železnic je bil namenjen segmentirani komunikaciji z zelo različnimi deležniki. Iz tega izhaja celotna informacijska arhitektura spletnega nastopa, ki temelji na treh delih:
1. Potniški promet: storitve in ponudba za potnike, ki uporabljajo notranje in mednarodne železniške povezave.
2. Deležniki korporativnega komuniciranja: predstavitev in komuniciranje s poslovno javnostjo in mediji.
3. Tovorni promet: predstavitev storitev in ponudbe, ki koristijo usluge tovornega prometa, tudi e-tovornega prometa.

Na ta način smo na enotnem spletnem naslovu združili zelo različne dejavnosti, ki so uporabnikom predstavljene na integriran način in zagotavljajo ustrezno uporabniško izkušnjo.

Potnikom, ki so najbolj pomemben segment obiskovalcev spletni strani, omogočamo obveščanje o novih storitvah in novostih v ponudbi, spremljanje zamud v realnem času, vozni red, obveščanje o ovirah v prometu v realnem času in storitev e-obveščanja. Velik poudarek je namenjen tudi komuniciranju z uporabniki storitev. Najbolj pomembni stični podatki, novice, anketa in možnost prijave na e-novice so na voljo na vstopni strani. Za obiskovalce spletne strani so zelo zanimive tudi občasne nagradne igre in aktualne ugodnosti za potnike. Prav tako tudi prijava na e-novice, saj so obiskovalci tako vedno pravi čas obveščeni o ugodnostih Slovenskih železnic, ki se jih ne splača zamuditi.

Korporativni del spletnih strani Slovenskih železnic združuje podatke o podjetju (stični podatki, statistika, publikacije in infrastrukturni del podjetja), vključno z medijskim centrom in prikazom vizije Slovenskih železnic. Oba dela strani že na vstopni strani prikazujeta tudi najbolj aktualne novice, ki so razdeljene glede na vsebino na potniški in korporativni del strani. Integracija storitev tovornega prometa je še v fazi izvedbe.

Pomembna lastnost spleta je njegovo nenehno spreminjanje in razvoj. Zato na Slovenskih železnicah nameravamo svojo spletno predstavitev še razvijati in dopolnjevati s sodobnimi orodji. Zavedamo se, da so ravno spletne storitve tiste, ki lahko njihovim uporabnikom, prinašajo večjo dodano vrednost. Zato bomo v prihodnje skušali omogočiti še več dvosmerne komunikacije z uporabniki in razviti nove spletne storitve z dodano vrednostjo.

138 tisoč različnih obiskovalcev na mesec

Spletno stran Slovenskih železnic obišče 277 tisoč obiskovalcev na mesec oziroma 138 tisoč različnih obiskovalcev na mesec. Rekordno obiskanost smo zabeležili prav po prenovi spletne strani, ko se je število obiskov povečalo za 18 odstotkov glede na isto obdobje lani. Obiskovalci, ki večkrat na mesec obiščejo spletno stran SŽ, pomenijo 60 odstotkov vseh obiskovalcev. Največji obisk je ob petkih, nedeljah in ponedeljkih, ko išče informacije približno enajst tisoč različnih obiskovalcev na dan. Število obiskov raste od šestih zjutraj in doseže vrh med 14. in 15. uro. Po 16. ure se število obiskov zmanjšuje, nato pa začne ponovno rasti med 19. in 20. uro. Obiskovalci spletne strani pogledajo v povprečju štiri strani in ostanejo na spletni strani v povprečju 3 minute in 14 sekund. Najbolj se zanimajo za vozne rede, možnosti potovanja v tujino, ponudbe za potovanja mladih in ugodne vozovnice za potovanje v tujino. Pozitiven je tudi podatek, da 85 odstotkov obiskovalcev pogleda več kot eno stran. Večina obiskovalcev je iz Slovenije (93 odstotkov), sledijo obiskovalci iz Hrvaške, Italije, Francije, Avstrije, Velike Britanije, Nemčije in Srbije.

Netko 2009

Netko 2009 je nagrada za najboljšo poslovno in upravno spletno stran v Sloveniji, namenjena podjetjem, ustanovam, uradom, skupnostim ter posameznikom, ki izstopajo s kakovostjo svojih spletnih strani. Nagrado podeljuje Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje za informatiko in telekomunikacije v sodelovanju z JAPTI – Javno agencijo za podjetništvo in tuje investicije. Razpis za nagrado Netko 2009 je finančno podprlo tudi Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.

V kategoriji »Glas ljudstva« računamo na podporo obiskovalcev naše spletne strani. Če vam je prenovljena spletna stran všeč, lahko do 27. oktobra namenite svoj glas Slovenskim železnicam, tako da na vstopni strani kliknete na pasico Netko 2009.