Poziv udeležencem v cestnem prometu: Tudi na nivojskih križanjih cest in železnice ima prednost življenje!

Med 15. in 28. februarjem je potekala preventivna akcija ministrstva za promet, v kateri so sodelovali Slovenske železnice, policija, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, DRSC in drugi. Akcija z imenom Stop! Prednost ima življenje je bila namenjena povečanju varnosti prometa na nivojskih prehodih ceste prek železniške proge. Na železniškem omrežju Slovenskih železnic je 913 nivojskih prehodov, od tega jih je 577 zavarovanih z Andrejevim križem.

Na nivojskih prehodih ceste čez železniške tire se dogajajo prometne nesreče z najhujšimi posledicami, kar je najbolj boleče s človeškega vidika. Poleg smrtnih žrtev in hudih poškodb pa pride tudi do materialne škode, širših posledic vseh udeležencev v železniškem prometu in tudi velike posredne poslovne škode. Število izrednih dogodkov na nivojskih križanjih cest in železnice se v zadnjih letih nenehno zmanjšuje. V zadnjih petnajstih letih se je na nivojskih prehodih ceste prek železniške proge zgodilo 618 prometnih nesreč, v katerih je umrlo 137 ljudi. Leta 2009 se je na križanjih ceste in železnice zgodilo 29 prometnih nesreč. Pomembno je poudariti, da za nobeno od njih niso bile odgovorne Slovenske železnice, temveč v vseh primerih nepazljivi in v nekaterih primerih celo objestni udeleženci v cestnem prometu.

Varnost na nivojskih prehodih brez zapornic je zagotovljena z upoštevanjem cestno prometnih predpisov, ki veljajo na cestnem prehodu čez železniško progo – znak za nevarnost, znaki za približevanje in cestni svetlobni znak. Zaradi neupoštevanju cestno prometnih predpisov in znakov pride do smrtnih žrtev in poškodb. Zakon o varnosti v železniškem prometu jasno določa, da ima na križanjih ceste in železnice vlak vedno prednost. Vozniki in drugi udeleženci v cestnem prometu se morajo pred Andrejevim križemin prepričati, ali lahko varno nadaljujejo pot. Poleg tega pa bi se vozniki morali zavedati, da je prečkanje proge lahko še nevarnejše. Avto se namreč lahko pri hitrosti 100 kilometrov na uro ustavi po približno 40 metrih. Pri vlaku, ki je lahko težak tudi več tisoč ton, pa je ta zavorna pot lahko dolga tudi kilometer!

Na Slovenskih železnicah sicer na različne načine skušamo povečati varnost. Zato vsi vlaki že nekaj let, čeprav to ni predpisano, 24 ur na dan vozijo s prižganimi žarometi, strojevodje pa pred nivojskimi prehodi in drugimi potencialno problematičnimi točkami z zvočnim signalom opozarjajo na prihod vlaka. Vseeno pa se morajo tudi udeleženci v cestnem prometu zavedati nevarnosti prečkanja železniške proge.

Leta 2010 načrtujemo ukinitev 10 do 13 nivojskih prehodov, ki so večinoma opremljeni z Andrejevim križem.