Stop! Prednost ima življenje

Med 15. in 28. februarjem bo potekala preventivna akcija ministrstva za promet, v kateri sodelujejo tudi Slovenske železnice, policija, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, DRSC in drugi.

Akcija z imenom Stop! Prednost ima življenje je namenjena povečanju varnosti prometa na nivojskih prehodih ceste preko železniške proge.

Več o preventivni akciji lahko preberete na spletni strani Ministrstva za promet.