Slovenske železnice leta 2010 izboljšujejo poslovanje

Vodstvo Slovenskih železnic je na današnji novinarski konferenci predstavilo v torek sprejeti poslovni načrt družbe za leto 2010, dejavnosti v preteklem obdobju ter načrte za letos. Leta 2010 bodo Slovenske železnice z lastnimi ukrepi povečale prihodke za 10,3 mio. evrov in zmanjšale stroške za 15,9 mio. evrov, s čimer bo čista izguba družbe primerljiva z letom 2009.

Vodstvo Slovenskih železnic si je ob imenovanju zastavilo tri ključne cilje vodenja – zaustaviti negativna poslovna gibanja, povečati obseg poslovanja in racionalizirati poslovanje ter finančno sanirati in konsolidirati podjetje.

Osrednji ukrepi Slovenskih železnic v zadnjih mesecih so bili osredotočeni na izboljšanje poslovanja, kadrovsko prestrukturiranje ter finančno sanacijo podjetja. Tako je bil konec lanskega leta uspešno izpeljan prvi od predlaganih ukrepov, ki je kratkoročno zagotovil kapitalsko ustreznost Slovenskih železnic.

Poslovno leto 2009 je bilo za Slovenske železnice zelo zahtevno. Višina čiste izgube SŽ v 2009 se je z zagotovitvijo manjkajočih nadomestil za opravljanje obvezne gospodarske javne službe potniškega prometa v višini 8,9 mio. evrov sicer zmanjšala z 39,4 mio. evrov na 30,5 mio. evrov. Na ta način je bila zagotovljena kapitalska ustreznost SŽ na dan 31. decembra 2009, saj znaša nepokrita bilančna izguba 35 mio. evrov, to je 36,8 odstotka osnovnega kapitala.

Nadzorni svet je v torek, 6. aprila, sprejel poslovni načrt Slovenskih železnic za leto 2010. Pričakovani poslovni prihodki Slovenskih železnic v letu 2010 bodo znašali 346,4 mio. evrov, EBIT bo znašal -28 mio. evrov, EBITDA pa 4,6 mio. evrov.

Temeljni cilj, ki si ga je vodstvo Slovenskih železnic zadalo v letošnjem poslovnem načrtu, je zaustaviti in obrniti dosedanji trend povečevanja izgube SŽ in doseči znižanje negativnega poslovnega izida iz poslovanja v primerjavi z doseženim v letu 2009. To bodo dosegli predvsem z ukrepi za povečanje prihodkov in zmanjšanje stroškov ter na podlagi podpisanega dogovora s sindikati za prvo polletje 2010, ki prinaša zmanjšanje stroškov dela.

Slovenske železnice bodo še naprej intenzivno optimizirale delovne procese, kar bo podlaga za kadrovsko prestrukturiranje. Na ta način bodo dosegli nujno potrebno povečanje dodane vrednosti na zaposlenega, ki je v sedanjem trenutku še enkrat nižja kot v najuspešnejših železniških podjetjih Evropske unije. Ukrepe kadrovskega prestrukturiranja bodo izvajali s pospešenim rednim upokojevanjem, predčasnim upokojevanjem, prekvalifikacijami in dokvalifikacijami ter s prezaposlitvami znotraj sistema Slovenskih železnic. Učinki kadrovskega prestrukturiranja se bodo pokazali v naslednjih letih v zmanjšanju stroškov dela v stroškovni strukturi, kar bo v največji meri prispevalo k poslovanju brez izgube tudi v tržnih dejavnostih.

Goran Brankovič, generalni direktor Slovenskih železnic, je izpostavil nekaj glavnih poudarkov poslovanja v preteklem obdobju. Med njimi je posebej poudaril vzpostavljen socialni dialog, ki je bil načet z grožnjo po stavki, ter zamrznitev stavke. Na podlagi novega socialnega dialoga je bil sklenjen polletni dogovor o znižanju plač in napotitvi večjega števila delavcev na čakanje. Obenem je bila z dogovorom o vzpostavitvi terjatve dosežena kratkoročna finančna sanacija ter preprečen stečaj podjetja. Brankovič je še povedal, da so bile prvič v zgodovini podpisane pogodbe za opravljanje obveznih gospodarskih javnih služb v višini lastne cene, kot pozitiven dosežek pa je omenil tudi sprejetje poslovnega načrta za 2010.

Brankovič je še povedal, da bo »čista izguba v letu 2010 primerljiva z letom 2009 in bo znašala 30,5 milijona evrov. Če na Slovenskih železnicah ne bi izvajali intenzivnih sanacijskih procesov, pa bi ta znašala približno dvakrat toliko. Ob tem je bistveno, da bomo v letu 2010 z lastnimi ukrepi povečali prihodke za 10,3 milijona evrov in zmanjšali stroške za 15,9 milijona evrov«.

Marjan Zaletelj, direktor PE vzdrževanje infrastrukture, je pozdravil začetek veljavnosti zakona o zagotavljanju sredstev za zagotavljanje investicij v javno železniško infrastrukturo. Med večjimi letošnjimi infrastrukturnimi projekti je omenil nadaljevanje remonta Košana-Gorenje Ležeče, nadaljevanje obnove proge Grosuplje-Kočevje, obnovo postaje Poljčane ter nadaljevanje zavarovanja nivojskih prehodov ceste in železnice.

Tudi PE tovorni promet vstopa v novo obdobje svojega delovanja. »Za nas je bistveno, da nismo le prevoznik v poslih, ki jih pridobivajo drugi, temveč tudi sami dejavno prevzemamo pobudo. Z ustanavljanjem novih predstavništev v tujini širimo svojo prodajno mrežo na ključne trge ter razvijamo ne le prevozniške, temveč tudi celovite logistične storitve,« je povedal Robert Vuga, direktor PE tovorni promet. Po njegovih besedah letos želijo okrepiti železniški promet v tranzitu ter kupcem ponuditi celovite logistične storitve, predvsem v smeri iz Zahodne Evrope proti Jugovzhodni Evropi.

Direktor PE potniški promet, Boštjan Koren, je povedal, da so lani, kljub recesiji in več kot 20-odstotnemu zmanjšanju povpraševanja v turizmu in letalskem prevozu, zadržali obseg dela in prihodkov na ravni iz leta 2008. »Kljub nižjim državnim sredstvom bomo letos s povečanjem transportnih prihodkov in zmanjševanjem stroškov poslovali pozitivno,« je še povedal. Med zanimivi projekti za potnike je posebej izpostavil postavitev prodajnih avtomatov za vozovnice ter obnovo dizelskih potniških garnitur, ki vozijo po stranskih progah.

»Leto 2010 je za Slovenske železnice odločilno za postavitev novih temeljev in pogojev poslovanja, ki bodo v naslednjih letih omogočali uresničitev vizije, da SŽ postanemo ključni, tržno usmerjen, tehnološko razvit ter stroškovno učinkovit železniški prevoznik in logist na V. in X. vseevropskem koridorju, ponudnik celovitih in prijaznih storitev v potniškem prometu v Sloveniji in širši regiji ter učinkovit vzdrževalec sodobne in varne železniške infrastrukture. Zato sta doseganje v načrtu za leto 2010 zastavljenih ciljev in dosledna realizacija postavljenih lastnih ukrepov za izboljšanje poslovanja ter ukrepov finančnega prestrukturiranja, ki so v pristojnosti države, izrednega pomena za nadaljnji obstoj in razvoj celotnega železniškega sistema v Sloveniji« je še povedal generalni direktor SŽ, Goran Brankovič.