Slovenske železnice maja poslovale pozitivno

Slovenske železnice, d.o.o., so maja, prvič po oktobru 2008, poslovale pozitivno. Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) je dosegel 849.000 evrov, čisti poslovni izid pa je bil pozitiven v višini 281.000 evrov.

Dobiček je predvsem posledica rezultatov tovornega prometa ter varčevalnih ukrepov na različnih področjih. Transportni prihodki v tovornem prometu so maja dosegli 10,34 milijona evrov in so lanske presegli za kar 26,2 odstotka, za 22,1 odstotka pa so bili višji tudi od načrtovanih. Tovorni vlaki Slovenskih železnic so maja prepeljali 1,56 milijona ton blaga (24,9 odstotka več kot maja 2009) in opravili 318 milijonov netotonskih kilometrov (20,9 odstotka več kot maja 2009).

Skupni tržni prihodki Slovenskih železnic (brez internih prihodkov in pogodb z Direkcijo za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo) so maja dosegli 16,47 milijona evrov ter za 17,3 odstotka presegli načrt, za 26,6 odstotka pa tržne prihodke lanskega maja.

Na drugi strani so se zmanjšali poslovni odhodki, ki so bili maja za 3,5 odstotka manjši, kot je bilo načrtovano.

Dodana vrednost na zaposlenega se je še povečala in je maja na letni ravni znašala 29.258 evrov.

“Doseženi dobiček je sicer majhen, a kaže, da stopamo v pravi smeri. Posebej me veseli, da so naši ukrepi v tovornem prometu pokazali konkretne rezultate. Ti se kažejo tako pri povečanih količinah tovora kot v tem, da končno spet pišemo črne številke,« je poudaril generalni direktor SŽ, Goran Brankovič. »Dobri rezultati pa nas ne smejo uspavati. Do konca leta nas čaka še veliko dela,” je še povedal. Obenem je opozoril, da bodo tudi v prihodnje vsi deležniki, vključno z državo, morali izvajati že dogovorjene ukrepe, predvsem na področju finančnega prestrukturiranja podjetja.