Varno čez nivojske prehode – 22. junij, mednarodni dan ozaveščanja!

V Evropi se na nivojskih prehodih vsako leto ponesreči okrog šeststo ljudi. Po izračunih UIC-ja povzročijo uporabniki cest 95 odstotkov teh nesreč. Zavedati se je treba, da se je tem nesrečam mogoče izogniti, če spoštujemo prometne prepise in pravila, ki veljajo na območju nivojskih prehodov. Strogo prepovedano in zelo nevarno je voziti ali hoditi mimo zapornic, ki se prav tedaj spuščajo, ali obvoziti polzapornice. Čeprav je vlak že zapeljal čez prehod, lahko na dvotirni progi že nekaj sekund pozneje pripelje vlak z druge smeri, na kar še vedno opozarjajo vidni in zvočni signali. Upoštevajte, da ima vlak vedno prednost pred cestnim vozilom ali pešcem in se ne zanašajte na to, da vas je strojevodja videl prečkati progo. Zavorna pot težkega vlaka je namreč lahko dolga tudi do en kilometer. Slovenske železnice v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi skrbijo za izboljšanje zavarovanja križanj ceste in železnice. Za letos je tako v sklopu vzdrževalnih del v javno korist predvidena vgradnja avtomatskih zapornic na šestih prehodih in celovita obnova enega prehoda. Brez previdnosti udeležencev v cestnem prometu pa tudi ti ukrepi ne bodo dali pravih rezultatov. Zato voznike vseh vrst vozil in pešce še enkrat pozivamo, da upoštevate predpise in pomagate skrbeti za varnost cestnega in železniškega prometa.

V okviru mednarodnega projekta smo pripravili tudi promocijski video spot Varno čez nivojske prehode, ki opozarja na previdnost pri prečkanju nivojskih prehodov.

Več o varnosti na nivojskih prehodih …

Sporočilo za medije ILCAD: Varno čez nivojske prehode! (Act safely at level crossings!).