Pospeševanje uporabe javnega železniškega potniškega prometa

Da bi pospešili uporabo javnega železniškega potniškega prometa in oblikovali prijazne ponudbe za potnike se Slovenske železnice povezujejo s partnerji. Danes so z občino Kostanjevica na Krki in Društvom prijateljev Kostanjevice na Krki podpisale Sporazum o sodelovanju. Ob podpisu so poleg poslovnih rezultatov in načrtov za posodobitev potniškega prometa predstavili tudi možnosti oglaševanja v medijih Slovenskih železnic, ki so za oglaševalce čedalje bolj privlačni.

Generalni direktor Slovenskih železnic Goran Brankovič, župan Občine Kostanjevice Mojmir Pustoslemšek in predsednik Društva prijateljev Kostanjevice Blaž Miklavčič so podpisali Sporazum o sodelovanju pri skupnih dejavnostih za doseganje odličnosti družbe Slovenske železnice, občine Kostanjevice na Krki in Društva prijateljev Kostanjevice na Krki.

Sporazumeli so se, da bodo vzpostavili celostni mehanizem razvoja, ki bo omogočal:
• krepitev sistemskih in drugih možnosti za sodelovanje na področju uporabe javnega potniškega prometa,
• sodelovanje pri pozicioniranju družbe Slovenske železnice kot ponudnika različnih storitev,
• sodelovanje pri pozicioniranju Kostanjevice na Krki kot najstarejšega in hkrati tudi najmanjšega mesta na Dolenjskem,
• sodelovanje z društvom prijateljev Kostanjevice na Krki pri organizaciji skupnih turističnih in kulturnih dogodkov ter popularizaciji naravnih znamenitosti in spomenikov kraja,
• sodelovanje pri organiziranju obletnic, s čimer želijo predstaviti bogat kulturni utrip Kostanjevice na Krki (Galerija Božidar Jakac, prva Forma viva v Sloveniji idr.),
• promoviranje partnerstva in oblikovanje skupnih komunikacijskih poti.

Direktor potniškega prometa Boštjan Koren je predstavil rezultate, projekte in načrte železniškega potniškega prometa. »Čedalje večji poudarek dajemo prepoznavnosti storitev potniškega prometa in prepoznavnosti možnosti oglaševanja pri Slovenskih železnicah. Z vlaki Slovenskih železnic prepeljemo več kakor 16 milijonov potnikov na leto in zato so oglasne možnosti Slovenskih železnic vedno bolj privlačne za oglaševalce«, je povedal Koren.

Pri Slovenskih železnicah lahko oglaševalci izbirajo med zelo različnimi možnostmi oglaševanja:
– poslikave na zunanjih površinah vlakov in lokomotiv,
– oglasna sporočila na panojih v vagonih, čakalnicah ali vitrinah na železniških postajah,
– talne in stenske poslikave na postajah in na vlaku,
– oglasna sporočila v publikacijah voznega reda vlakov, na ovojnicah za vozovnice,
– oglaševanje na čedalje bolj obiskani spletni strani Slovenskih železnic,
– promocijski dogodki na vlaku ali na postajah, idr.