Slovenske železnice bodo tudi v prihodnje skrbele za prijazen prevoz invalidov

V soboto, 11. decembra, bosta z uveljavitvijo Zakona o izenačevanju možnosti invalidov (Uradni list RS, št. 94/2010) prenehala veljati Samoupravni sporazum o pravici slepih in njihovih spremljevalcev do znižane oziroma brezplačne vozovnice v notranjem potniškem prometu ter Dogovor o pravici do znižane vožnje v potniškem prometu slepih in njihovih spremljevalcev.

Na podlagi omenjenih predpisov so lahko slepe osebe, osebe, obolele za distrofijo in podobnimi živčno-mišičnimi obolenji ter njihovi spremljevalci uveljavljali pravico do znižane cene vozovnice v cestnem in železniškem prometu.

V železniškem prometu je veljal 75-odstotni popust za 12 voženj na leto. Ta ugodnost z uveljavitvijo Zakona o izenačevanju možnosti invalidov ne bo več mogoča.

Na Slovenskih železnicah pa bomo tudi v prihodnje potnikom z omejeno gibalno sposobnostjo ponujali nekatere ugodnosti pri prevozih. Spremljevalci oseb na invalidskih vozičkih bodo tako tudi po 11. decembru lahko potovali brezplačno, prav tako bo brezplačen prevoz psov vodnikov slepih oseb.

Vsem potnikom Slovenske železnice ponujajo možnost nakupa vozovnic z do 50-odstotnim popustom na podlagi izkaznic oziroma kartic ugodnosti za mlade, družine, skupine in seniorje

Grafika z vlakom, železniško postajo in pripisoma "Z vlakom po kulturo" in "V zgodovinska mesta Slovenije".