Železniški promet na koprski progi občutno narašča

Železniška proga med Luko Koper in notranjostjo Slovenije je del petega čezevropskega prometnega koridorja in ena nosilnih povezav tako za Slovenske železnice kot za Luko Koper. Po njej Slovenske železnice prepeljejo več kot polovico vsega tovora in hkrati okrog 40 odstotkov vsega tovora Luke Koper.

Slovenske železnice so novembra po koprski progi prepeljale kar 891.998 ton blaga oziroma 26.702 vagonov ter opravile 239 milijonov netotonskih kilometrov. V primerjavi z lanskim novembrom to pomeni za 17,4 odstotka več tovora ter kar za dobrih 27 odstotkov več vagonov in netotonskih kilometrov. S tem so se nadaljevali dobri letošnji rezultati, ki se kažejo tudi v primerjavi dela med januarjem in novembrom. V prvih enajstih mesecih leta so Slovenske železnice v Luko Koper in iz nje prepeljale 8,5 milijona ton blaga v 260.093 vagonih in opravile 2.232 milijonov netotonskih kilometrov. S tem so rezultate istega lanskega obdobja pri prepeljanem blagu presegle za 23 odstotkov, pri številu vagonov za 29 odstotkov in pri netotonskih kilometrih za dobrih 24 odstotkov.

Razveseljivo je, da se po občutnem padcu prevozov v recesijskem letu 2009 tovorni promet Slovenskih železnic na koprski progi spet občutno povečuje in dosega obseg iz predkriznih let. Novembra 2010 so tovorni vlaki SŽ v Koper in iz njega prepeljali le za 1,3 odstotka manj ton blaga kot novembra 2008, hkrati pa so prepeljali za 6 odstotkov več vagonov in opravili za 4 odstotke več netotonskih kilometrov kot novembra 2008.

Slovenske železnice dobre rezultate na koprski progi dosegajo kljub pogostim nujnim vzdrževalnim delom. Novembra je bilo na koprski progi zaradi vzdrževalnih del kar za 25 ur in 9 minut zapor. Doseganje takšnih rezultatov je bilo mogoče le s sprotnimi operativnimi ukrepi za povečanje prepustnosti proge, pri katerih Slovenske železnice dejavno sodelujejo z Luko Koper. Zlasti pa bo usklajeno delovanje Slovenskih železnic, Luke Koper in direkcije za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo pomembno v začetku prihodnjega leta, ko se bo začela posodobitev tovorne postaje Koper.