Slovenske železnice partner projekta Očistimo Slovenijo 2012

Projektu Očistimo Slovenijo 2012, ki bo potekal 24. marca 2012, se bomo pridružili tudi na Slovenskih železnicah, saj se zavedamo pomena varstva okolja in se vključujemo v projekte, ki združujejo ljudi in prispevajo k dvigu kakovosti bivanja v Sloveniji.

Cilj projekta Očistimo Slovenijo 2012 je na dan akcije, 24. marca, povezati 250.000 prebivalcev Slovenije s skupnim ciljem očistiti iz narave vsaj 10.000 ton odloženih odpadkov ali eno 20-litrsko vrečo na vsakega državljana! Da bi nam tak podvig uspel, velja stopiti skupaj.

Na Slovenskih železnicah smo se že leta 2002, z uvedbo Sistema ravnanja z okoljem po standardu ISO 14001, zavezali, da bomo ravnali v skladu z najvišjimi okoljskimi standardi. Skrb za vzdrževanje čistega in urejenega okolja je naša stalna naloga.

Slovenske železnice bodo kot dejavni partner omogočile organizacijskemu odboru Očistimo svet 2012 oglaševanje na spletni strani, na Facebook strani Grem z vlakom, v intranetu, Novi progi, na potniških postajah in postajah. Zaposleni na Slovenskih železnicah bomo v petek, 23. marca čistili okolico železniških postaj, območja progovnih pasov ter druga območja, na katerih delujemo. Zato bomo že vnaprej popisali nahajališča odpadkov. Ob koncu akcije pa bomo o njenem poteku poročali poslovodstvu, ki je s sprejemom posebnega sklepa o sodelovanju v akciji potrdilo zavezo sistema Slovenskih železnic ekologiji.

Status projekta lahko spremljate na www.ocistimo.si, kjer so objavljeni redno ažurirani podatki in kjer so možne tudi prijave na akcijo in navedena zbirna mesta ter drugi podatki. Za dodatne informacije pišite na [email protected].