Stališče SŽ glede predlagane ukinitve nekaterih mednarodnih vlakov hrvaških železnic

Pri predlogu za ukinitev potniških vlakov med Hrvaško in Slovenijo gre za predlog Hrvaških železnic, ne za odločitev Slovenskih železnic. Kot omenjeno, gre za predlog in ne za dokončno sprejeto odločitev.

Stališče Slovenskih železnic je, da naj tudi v novem voznem redu, ki začne veljati decembra, vse mednarodne povezave proti Hrvaški ostanejo. SŽ – Potniški promet d.o.o. je to stališče posredoval hrvaškim železnicam, glede napovedanih ukinitev povezav pa sta že potekala delovna sestanka v Zagrebu in Portorožu. SŽ – Potniški promet si bo tudi vnaprej prizadeval obdržati vse pomembne mednarodne povezave, kar pa ni mogoče brez dogovora vseh strani. Hrvaške železnice bodo odgovor na stališča Slovenskih železnic predvidoma posredovale do sredine julija.

Vodstvo Slovenskih železnic v zadnjem mesecu dni intenzivno išče rešitve glede napovedanega ukinjanja mednarodnih vlakov Hrvaških železnic. Naslednji sestanek na to temo med generalnim direktorjem Slovenskih železnic Dušanom Mesom in predsednikom uprave Hrvaških železnic Renejem Valčićem bo potekal v začetku julija.

V ponedeljek, 18. junija, pa sta se generalni direktor SŽ Dušan Mes in direktor SŽ – Potniški promet Boštjan Koren v Italiji sestala z generalnim direktorjem Italijanskih železnic Maurom Morettijem. Tema pogovorov je bila možnost ponovne uvedbe potniških vlakov med Slovenijo in Italijo, pogovori pa se bodo nadaljevali predvidoma julija.