Sanacija plazu v naselju Majland v Zidanem Mostu končana

Danes je v Zidanem Mostu potekala slovesnost ob končanju sanacije plazu v naselju Majland v Zidanem Mostu. Dela so se začela v drugi polovici septembra 2011. Slovesnosti so se med drugim udeležili župan občine Laško Franc Zdolšek, poslanka Državnega zbora Damjana Petaver Dobovšek, predsednik krajevne skupnosti Zidani Most Jani Krivec in predstavnika Slovenskih železnic – delavski direktor Albert Pavlič ter vodja Sekcije za vzdrževanje prog Celje Marjan Stopinšek.

V noči na 19. september pred dvema letoma se je v sredini železniškega naselja Majland v Zidanem Mostu, nad železniško progo, utrgal plaz, ki je odnesel večino lokalne ceste in poškodoval bližnje hiše. V občini Laško so takoj po naravni nesreči začeli pripravo dokumentacije in skupaj s krajevno skupnostjo Zidani Most, Direkcijo RS za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo in Slovenskimi železnicami iskali rešitev za sanacijo.

Vse postopke so vodile Slovenske železnice (SŽ – Infrastruktura, d.o.o.). Glavni izvajalec del je bila družba SŽ – Železniško gradbeno podjetje, ki je del skupine Slovenske železnice, s podizvajalcema. Dela so se financirala s proračunskimi sredstvi kot vzdrževalna dela v javno korist.

Sanacija plazu je obsegala gradnjo sidrane pilotne stene in kamnite zložbe, s katero je podprta nestabilna brežina. Na vrhu plazu, na območju ceste, ki jo je plaz odnesel, je bil izdelan nov podporni zid. Poleg tega sta bila obnovljena kanalizacija in vodovod z novim priključkom vodovoda za celo naselje Majland s postaje Zidani Most. Obnovljena in razširjena ter asfaltirana je bila tudi cesta do naselja Majland, podvoz pa je bil zvišan za približno pol metra. Zdaj je do naselja mogoč dostop z reševalnimi in gasilskimi vozili. V času izgradnje ceste in utrjevanja brega s piloti so Slovenske železnice uredile tudi rezervni prehod čez progo do naselja Majland, čez katerega so lahko prebivalci varno dostopali do svojih domov. Slovenske železnice so poskrbele za varnost prebivalcev tudi s zagotovitvijo 24-urnega čuvanja prehoda.

Predstavnik Slovenskih železnic Marjan Stopinšek, ki je bil tudi glavni nadzornik projekta s strani železnic, je povedal, da je bila gradnja zaradi specifičnega terena zelo zahtevna in da so dela zaključili uspešno in hitro. Župan Zdolšek je pohvalil sodelovanje med Slovenskimi železnicami, občino, KS Zidani Most in krajani ter v zaključnem govoru dodal, da so bila dela konkretno in dobro opravljena.