Sprememba načina prodaje subvencioniranih vozovnic

V sredo, 18.7.2012, je bil v Državnem zboru sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu. Zakon ureja nov način subvencioniranja prevoza dijakov in študentov za novo šolsko in študijsko leto 2012/2013. Na podlagi sprejetega zakona, bo prometni minister izdal nov Pravilnik o določanju cen in postopkov subvencioniranja prevoza dijakov in študentov od 27. avgusta 2012 naprej.

Bistvene novosti, ki jih prinaša sprejeti zakon so:

  • nova vloga za izdajo subvencionirane mesečne vozovnice,
  • načelo enkratnega nakupa oziroma plačila vozovnice, če upravičenec na relaciji uporablja dva ali več različnih prevoznikov,
  • enotne cene subvencionirane mesečne vozovnice, ki jo plača upravičenec in je odvisna od dolžine skupne razdalje prevoza upravičenca, med krajem bivanja oziroma krajem šolanja.

Enotna cena subvencionirane vozovnice je razdeljena na tri razrede in znaša:

  • za 1. razred: oddaljenost od 5 km do 60 km – 20 evrov,
  • za 2. razred: oddaljenost od 60 km do 90 km – 30 evrov,
  • za 3. razred: oddaljenost več kot 90 km – 50 evrov.

Novost, ki jo zakon prinaša, bo tudi nova subvencionirana kuponska vozovnica, ki bo omogočala 10 voženj na mesec, za katerega je bila izdana, v vrednosti 15 evrov (ne glede na dolžino relacije).

Predprodaja subvencioniranih vozovnic na prodajnih mestih SŽ, se bo začela v ponedeljek, 27. avgusta.