SŽ-Infrastruktura dejavna pri vzpostavljanju koridorja 6

SŽ-Infrastruktura kot upravljavec javne železniške infrastrukture v Sloveniji deluje pri vzpostavitvi koridorja 6 za konkurenčen železniški tovorni promet, kot je predpisano v uredbi 913/2010 Evropske unije. Pri tem sodeluje z Javno agencijo za železniški promet Republike Slovenije, ki dodeljuje vozne poti, z upravljavci železniške infrastrukture Španije, Francije, Italije in Madžarske ter z madžarskim dodeljevalcem voznih poti.

Na slovenskem železniškem omrežju sta v omenjeni uredbi določena dva koridorja, in sicer koridor 5 (Gdynia – Katowice – Ostrava /Žilina -Bratislava/Vienna/ Klagenfurt – Udine – Venice / Trieste / Bologna /Ravenna/ Graz-Maribor-Ljubljana-Koper/Trieste) in koridor 6 (Almería-Valencia/Madrid-Zaragoza/Barcelona-Marseille- Lyon-Turin-Milan-Verona-Padua/Venice-Trieste/Koper- Ljubljana-Budapest-Zahony (madžarsko-ukrajinska meja)). Rok za vzpostavitev koridorja 6 je zelo kratek – 10. november 2013, rok za vzpostavitev koridorja 5 pa je 10. november 2015.

SŽ-Infrastruktura je v četrtek, 22. novembra, vodila sestanek, ki so se ga udeležili predstavniki treh prevoznikov in dveh terminalov. Na njem so predstavniki Slovenskih železnic predstavili dejavnosti na koridorjih 5 in 6. V petek, 30. novembra, pa bo v Budimpešti potekala ustanovitvena skupščina posvetovalnih skupin, ki se je bodo udeležili vsi prevozniki in terminalisti na 6. koridorju. Delo se bo nadaljevalo med drugim z vzpostavitvijo stalnega sedeža upravljanja koridorja vključno s koridorskim “one stop shop” (dodeljevanje voznih poti po principu »vse na enem mestu«), izdelavo potrebnih študij in načrtov delovanja koridorja vključno z voznim redom, načrtom izvajanja investicij in kot najpomembnejšo študijo transportnega trga na koridorju. V tem smislu bo upravni odbor izoblikoval ustrezne delovne skupine.

Končni cilj je vzpostavitev kakovostnega železniškega koridorja za tovorni promet z uvedbo interoperabilnosti za nemoteno vožnjo tovornih vlakov brez ustavljanja na mejah. Projekt predvideva tako posodobitve infrastrukture kot vzpostavitev enotnega dostopa do kupcev na celem koridorju.