JAVNA DRAŽBA osnovnih sredstev v SŽ-ŽIP, d. o. o.

ZAP ŠT. INV. ŠT. NAZIV OSNOVNEGA SREDSTVA Izklicna cena (€) Opomba
1. 8018 Osebno vozilo VW Transporter 2.4D (letnik 1993, prevoženih 429.300 km) slika1 slika2 500,00
2. 10057 Avtobus Iveco A45 E12 minibus (letnik 1998, prevoženih 404.800 km) slika1 slika2 2000,00 karambolirano
3. 3299 Osebno vozilo Citroen Jumper 2.5D (letnik 1999, prevoženih 98.800 km) slika1 slika2 500,00
4. 1728 Tovorno vozilo Hyundai H100 2.5D (letnik 1998, prevoženih 176.600 km) slika1 slika2 400,00
5. Osebno vozilo Peugeot 405 GL (letnik 1993, prevoženih 311.100 km) slika1 slika2 250,00
6. Osebno vozilo Opel Astra 1.4 16V (letnik 2006, prevoženih 176.400 km) slika1 slika2 300,00 karambolirano
7. 9125 Elektro transporter PEFRA EFZ 611 500,00
8. 5188 Šivalni stroj TB 1245 30,00
9. 5189 Šivalni stroj TB 1245 30,00

POGOJI PRODAJE IN PRAVILA NA JAVNI DRAŽBI

1. Osnovna sredstva se prodaja po načelu videno kupljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne napake sredstev, ki so predmet prodaje.

2. Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije in fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije ali katere držav članic Evropske unije.

3. Izhodiščna cena vsebuje DDV. Pri prodaji cestnih vozil bo prodajalec nosil vse stroške odjave vozila iz prometa.

4. Javna dražba bo v četrtek, dne 24. 10. 2013 ob 10.00 uri na območju mehaničnih delavnic SŽ-ŽIP, storitve d.o.o. v Ljubljani, Zaloška cesta 217a.

5. Predhoden ogled prodajnih artiklov na lokaciji ni mogoč.

6. Dražbo vodi pooblaščeni delavec podjetja SŽ-ŽIP, storitve, d.o.o.

7. Najmanjši možen dvig cene na dražbi je 10,00 EUR.

8. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba.

9. Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Dražba posameznega artikla je končana po izklicani najvišji ceni.

10. Kupec mora kupnino plačati takoj v gotovini, za kar prejme Potrdilo o vplačilu.

11. Pogoj za sodelovanje na javni dražbi za vozila (zaporedne številke od 1 do 7) je predhodno vplačilo varščine v višini 50 EUR. Vplačana varščina se všteje v kupnino. Dražiteljem, ki na javni dražbi vozil niso uspeli, se varščina po končani dražbi takoj vrne.

Direktorica mag. Vojka Martinčič