Slovenske železnice so gostile sestanek generalnih direktorjev skupine G4

V torek, 19. novembra, so se v Portorožu sestali generalni direktorji skupine štirih (G4). Gre za regionalno interesno združenje mednarodne železniške zveze (UIC) in Skupnosti evropskih železniških prevoznikov in upravljavcev infrastrukture (CER), ki vključuje železniška prevozna podjetja in upravljavce infrastrukture iz Slovaške, Avstrije, Slovenija, Bosne-Hercegovine, z Madžarske in s Hrvaške.

Generalni direktorji in njihovi sodelavci so na sestanku izmenjali informacije o aktualnem dogajanju v njihovih podjetjih in se dotaknili tudi skupnih tem v medsebojnem sodelovanju. Veliko pozornosti so namenili tudi projektom, ki potekajo v mednarodni železniški zvezi UIC in predlaganim spremembam evropske zakonodaje s področja železnic, ki jih predvideva tako imenovani četrti železniški paket.

Sestanka sta se udeležila tudi generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes in član poslovodstva Milan Jelenc s sodelavci. Udeležencem sestanka sta predstavila poslovanje skupine Slovenske železnice in največja infrastrukturna dela, ki potekajo na slovenskem železniškem omrežju. Posebno pozornost sta posvetila področju tovornega prometa in sodelovanju z Luko Koper, ki je eden od najpomembnejših poslovnih partnerjev Slovenskih železnic.

Ob koncu sestanka so udeleženci še enoglasno sprejeli sklep, da se odobri članstvo v skupini še podjetjema HŽ Cargo in HŽ Putnički prijevoz Hrvaških železnic. Skupino G4 bo tako v prihodnje sestavljalo 14 članic, kar pomeni dobro priložnost za izboljšanje medsebojnega sodelovanja in uveljavljanje skupnih interesov znotraj mednarodne železniške zveze.

undefined
Sestanka v Portorožu so se udeležili direktorji 14 železniških podjetij.

undefined
Predstavitvi generalnega direktorja Dušana Mesa (prvi z desne) sta z zanimanjem prisluhnila tudi član poslovodstva SŽ Milan Jelenc in generalni direktor Avstrijskih železnic Christian Kern (z leve).