Slovenske železnice so po prvih podatkih lani prepeljale občutno več tovora in potnikov kot leta 2012

Tovorni vlaki Slovenskih železnic so leta 2013 prepeljali 17,63 milijona ton tovora, kar je za 9 odstotkov oziroma za 1,48 milijona ton več kot leta 2012. To pomeni, da je z vlaki Slovenskih železnic vsak dan v letu povprečno potovalo več kot 48.000 ton blaga. Po prvih podatkih so bili rezultati predlanskega leta preseženi tako v notranjem kot v mednarodnem prometu. Tovor Slovenskih železnic je lani potoval na daljših razdaljah, kar dokazuje podatek o opravljenih 3,89 milijarde netotonskih kilometrov – za dobrih 10 odstotkov več kot leta 2012. Boljši dosežki so rezultat predvsem intenzivnih prodajnih dejavnosti SŽ – Tovornega prometa in njegovih konkurenčnih storitev na mednarodnem transportnem trgu.

Dobri rezultati so bili doseženi tudi v potniškem prometu, saj se je lani povečalo tudi število železniških potnikov. Z vlaki Slovenskih železnic se je leta 2013 peljalo okrog 16,4 milijona potnikov, oziroma 883.000 potnikov več kot leto prej. Po prvih ocenah se je zaradi novega načina subvencioniranja prevozov občutno povečalo predvsem število mladih potnikov. Več pa je bilo tudi pri odraslih potnikov – imetnikov abonentskih vozovnic. Število potniških kilometrov je s 762 milijoni dosežke leta 2012 preseglo za 20 milijonov.

Boljši rezultati v železniškem tovornem in potniškem prometu so bili doseženi kljub številnim vzdrževalnim in investicijskim delom na železniški infrastrukturi, ki kratkoročno sicer povzročajo precejšnje ovire v prometu, vendar pa imajo za cilj izboljšanje kakovosti storitev tako za prevoznike kot za uporabnike železniških prevozov.