Varnost na slovenskih železnicah leta 2013 boljša kot leto prej

Varnost na slovenskih železnicah se je lani v primerjavi z letom 2012 izboljšala, kljub povečanju tovornega in potniškega prometa.

Leta 2013 se je skupno število tako imenovanih izrednih dogodkov zmanjšalo za okrog 8 odstotkov. Razveseljivo je, da se lani ni zgodila nobena resna nesreča, ki bi imela hujše posledice, število nesreč pa se je zmanjšalo za kar 24 odstotkov. Največ nesreč se je pripetilo na križanjih cest in železnice. Lani je bilo takšnih nesreč 24, leta 2012 pa jih je bilo 33. Večina teh nesreč se je zgodila na nivojskih prehodih z andrejevim križem, v vseh primerih pa so bile nesreče na prehodih čez progo posledica ravnanja udeležencev v cestnem prometu.

Zaradi manjšega števila izrednih dogodkov je bila lani občutno nižja tudi materialna škoda, ki je nastala v izrednih dogodkih. Po še ne dokončnih podatkih je tako leta 2013 materialna škoda znašala okrog 353.000 evrov, kar je za 45 odstotkov manj kot leto prej.

Slovenske železnice si bodo tudi v prihodnje prizadevale za kar največjo varnost, predvsem z urejanjem pasivno zavarovanih nivojskih prehodov, ki so označeni z andrejevim križem. V zadnjih šestih letih je bilo tako z dobrim sodelovanjem z lokalnimi skupnostmi ukinjenih 24 prehodov. Trenutno pa na železniški infrastrukturi potekata dva obsežna projekta, ki zajemata tudi ukinitve in zavarovanje nivojskih križanj ceste in železnice in gradnjo podvozov, nadvozov in podhodov. Gre za posodobitev nivojskih prehodov na progi Pragersko-Hodoš in posodobitev proge med Grosupljem in Kočevjem.