Informacija o trenutnem stanju v železniškem tovornem prometu

Zaradi vremenskih težav je močno oviran oziroma skoraj onemogočen tovorni promet. S težavami pri prevozu smo se srečali ponoči med četrtkom 30. in petkom 31 januarja, ko je bil zaradi vremenskih razmer prekinjen promet vlakov med Ljubljano in Sežano ter posledično tudi povezava do Kopra. V četrtek,30 januarja smo iz in v Koper še uspeli prepeljati 38 vlakov, pozneje pa je bil promet onemogočen. Na drugih relacijah je promet tovornih vlakov v četrtek in petek kljub velikim oviram še potekal. Preko mejnih prehodov smo v četrtek 30. prepeljali 80 vlakov, v petek 31. januarja pa 50 vlakov. V soboto 1. in nedeljo 2. februarja pa so vremenske razmere onemogočile promet tudi na drugih delih omrežja Slovenskih železnic, tako da smo uspeli preko mejnih prehodov prepeljati le 20 vlakov. Trenutno na celotnem omrežju stoji preko 60 tovornih vlakov, ki jih, zaradi žledu, potrgane vozne mreže in drugih ovir na progi, ne moremo prepeljati do končnih destinacij.

undefined

S podobnimi težavami se srečujejo tudi v drugih državah (Avstriji, Srbiji, Romuniji, Bolgariji). Trenutno je zaradi težav v Avstriji onemogočen promet preko mejnih prehodov Jesenice in Špilje. Po zadnjih informacijah avstrijskih kolegov naj bi bil promet preko mejnega prehoda Jesenice vzpostavljen v sredo 5. februarja, preko mejnega prehoda Špilje pa danes dne 3. februarja v večernih urah.

Trenutno se na celotnem omrežju izvajajo aktivnosti za vzpostavitev prometa vsaj z dizel vleko. Ocenjujemo, da je največ škode na odseku Ljubljana – Sežana.

undefined

Zaprti odseki prog in predvidevanja za vzpostavitev prometa:
Proga Ljubljana – Jesenice bo danes usposobljena za vožnjo z dizel vleko, prav tako naj bi se za promet odprla proga Jesenice – Nova Gorica – Sežana in Celje – Velenje. Proga Ljubljana – Dobova in Zidani Most – Špilje naj bi bila še danes prevozna tudi za vožnjo z električnimi lokomotivami. Vse službe gradbene dejavnosti so skupaj s podizvajalci usmerjene tudi v sanacijo najbolj prizadetega odseka Ljubljana – Sežana med Borovnico in Pivko, da bi se omogočil promet vlakov vsaj z dizel vleko.

O vseh spremembah glede prevoznosti prog na omrežju SŽ vas bomo sproti obveščali. Prosimo vas za razumevanje razmer na katere ne moremo vplivati. Na SŽ se na vso moč trudimo kar najhitreje sanirati stanje na železniški infrastrukturi.

undefined