Poslovanje skupine Slovenske železnice leta 2013

Danes so se na seji zbrali člani nadzornega sveta Slovenskih železnic. Generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes jih je seznanil z aktualno oceno poslovanja Slovenskih železnic za leto 2013.

Po zadnjih podatkih je skupina Slovenske železnice lani ustvarila skoraj 498 milijonov evrov poslovnih prihodkov, kar je za dobrih 10 odstotkov več kot leta 2012. Poslovni rezultati so bili boljši od načrtovanih in so tudi bistveno presegli dosežke leta 2012. Poslovni izid iz poslovanja je dosegel 19,1 milijona evrov (predlani 8,5 milijona), celotni poslovni izid pa 18,6 milijona evrov (predlani 4 milijoni).
Po zadnjih podatkih so Slovenske železnice presegle načrte in predlanske rezultate tako pri prevozu tovora kot v potniškem prometu.

Tovorni vlaki Slovenskih železnic so leta 2013 prepeljali 17,63 milijona ton tovora, kar je za 9 odstotkov oziroma za 1,48 milijona ton več kot leta 2012. Rezultati predlanskega leta so bili preseženi tako v notranjem kot v mednarodnem prometu.

Dobri rezultati so bili doseženi tudi v potniškem prometu. Z vlaki Slovenskih železnic se je leta 2013 peljalo okrog 16,4 milijona potnikov, oziroma 883.000 potnikov več kot leto prej. Po prvih ocenah se je zaradi novega načina subvencioniranja prevozov občutno povečalo predvsem število mladih potnikov. Več pa je bilo tudi pri odraslih potnikov – imetnikov abonentskih vozovnic.

Slovenske železnice so lani poslovale z dobičkom, čeprav od države do letošnjega februarja niso prejele nobenih izplačil dolga, ki je nastal leta 2000 ob izločitvi javne železniške infrastrukture iz sistema SŽ. Zakon o povračilu 134,3 milijona evrov je bil sprejet že leta 2011, predvideval pa je poplačilo v petih obrokih od leta 2012 naprej. Prvo desetino dolga so Slovenske železnice prejele šele v začetku februarja letos. Pri tem bi radi ponovno poudarili, da nikakor ne gre za reševanje Slovenskih železnic, temveč za terjatev, ki je določena v noveli Zakona o družbi Slovenske železnice.