V Portorožu poteka generalna skupščina UIC

V Portorožu se z zasedanjem generalne skupščine mednarodne železniške zveze UIC, ki združuje več kot 200 železniških podjetij z vsega sveta, končuje dvodnevno srečanje te svetovne zveze. Začelo se je včeraj z regionalno evropsko skupščino. Generalne skupščine se udeležujejo predstavniki železniških prevoznikov, upravljavcev infrastrukture in drugih podjetij z železniškega področja.

Ob začetku generalne skupščine je prisotne nagovoril minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Metod Dragonja. Poudaril je odlično geografsko lego Slovenije v Srednji Evropi in neposredno povezavo z Jadranskim morjem, ki Sloveniji daje tipičen značaj tranzitne države. Po ministrovih besedah je Slovenija povezovalka držav Srednje in Vzhodne ter Jugovzhodne Evrope, pomembno vlogo pri tem pa imajo prav Slovenske železnice, ki so največji slovenski izvoznik logističnih storitev in nepogrešljiv člen slovenske logistične verige. Njihov pomen dopolnjuje še Luka Koper, ki je okno v svet ne samo za Slovenijo, ampak tudi za države Srednje Evrope, kot so zlasti Avstrija, Madžarska in Slovaška. Dragonja je še poudaril, da je politika Evropske unije železniški promet in investicije v železniški sektor postavila na prvo mesto. Slovenija bo po njegovih besedah tudi v prihodnje podpirala evropsko strategijo razvoja železnic, kjer bodo pomembno vlogo igrale prav Slovenske železnice.

O nadaljnjem razvoju železnic v Sloveniji je udeležencem srečanja spregovoril tudi minister za infrastrukturo in prostor Samo Omerzel. Po njegovih besedah je železniški transport bistvenega pomena za razvoj slovenskega gospodarstva. Povedal je, da v Sloveniji že poteka več pomembnih železniških gradbenih projektov, ki bodo izboljšali položaj železniškega transporta, med drugim modernizacija proge Koper-Divača in modernizacija in elektrifikacija proge Pragersko-Hodoš. Omerzel je še poudaril, da nadaljnji razvoj slovenske logistike ne bo mogoč brez dejavnega mednarodnega sodelovanja pri katerem ima pomembno vlogo tudi UIC.

Generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes je udeležencem generalne skupščine opisal intenzivno poslovno in finančno sanacijo Slovenskih železnic v zadnjih letih, ki po njegovih besedah že daje pozitivne rezultate. Poudaril je, da so Slovenske železnice lani presegle 500 milijonov poslovnih prihodkov in bistveno izboljšale poslovne rezultate prejšnjega leta. Slovenske železnice tudi za letos načrtujejo pozitivno poslovanje in nadaljnjo rast števila prepeljanih potnikov in količine tovora. Po njegovih besedah se Slovenske železnice že danes lahko po bistvenih kazalnikih primerjajo z najbolj razvitimi evropskimi železnicami. Kot problematično je Mes omenil slabo stanje državne železniške infrastrukture, ki omejuje nadaljnjo rast prevozov in konkurenčnosti SŽ. Hkrati je izrazil prepričanje, da sedanji in načrtovani investicijski projekti na železniški infrastrukturi pomenijo dobro priložnost za razvoj Slovenskih železnic, Luke Koper in s tem tudi slovenskega gospodarstva.

Generalni direktor SŽ Dušan Mes s sodelavci se je ob UIC-jevi konferenci tudi sestal z generalnim direktorjem Avstrijskih železnic Christianon Kernom. Pogovarjala sta se o možnosti poglobitve medsebojnega sodelovanja. Na sestanku z direktorji železnic ob 10. panevropskem koridorju z območja nekdanje Jugoslavije pa je beseda tekla o možnostih povečanja blagovnih tokov na tem koridorju.

undefined