Fersped s certifikatom FSC

Družba Fersped d.d. je 7. julija pridobila certifikat FSC. To pomeni, da so pripravili in uspešno uvedli sistem nadzora na področju trgovine z lesnimi sekanci, drvi in hlodovino.

FSC (Forest Stewardship Council) je neodvisna, nevladna, neprofitna organizacija, ki podpira okoljsko primerno, socialno koristno in gospodarsko izvedljivo gospodarjenje s svetovnimi gozdovi. Vizija FSC je gospodarjenje s svetovnimi gozdovi ob upoštevanju vseh vrst potreb sedanjih generacij, a brez ogrožanja prihodnjih generacij. Organizacijo FSC podpirajo okoljevarstvene organizacije, kot sta WWF in Greenpeace, in številne druge nevladne organizacije.

Fersped je certifikat pridobil kot trgovec. Z njim zagotavlja informacijsko sledljivost poti blaga od kupca do končnega uporabnika. Fersped blago kupuje pri preverjenih, certificiranih proizvajalcih oziroma prodajalcih. Materiali z oznako FSC 100% izhajajo iz FSC certificiranih gozdov in skozi prodajno verigo niso bili mešani z drugimi materiali. Pridobljeni certifikat velja tudi za končne proizvode z oznako FSC Mix, kar pomeni, da gre za mešanico FSC vhodnih materialov.

S pridobljenim certifikatom Fersped prispeva k zaščiti gozdov, večji okoljski ozaveščenosti podjetij in kupcev in povečuje dostopnost do novih trgov. Certifikat FSC pa pomeni tudi novo dodano vrednost in večji ugled ter mednarodno prepoznavnost podjetja.