Kurt Bodewig, evropski koordinator za Baltsko-Jadranski koridor na Slovenskih železnicah

V sredo 2. julija je bil na Slovenskih železnicah na poslovnem obisku Kurt Bodewig, evropski koordinator za Baltsko-Jadranski transportni koridor. V Ljubljani so ga iz Slovenskih železnic sprejeli, direktor-član poslovodstva Milan Jelenc, namestnik direktorja SŽ – Infrastruktura Matjaž Kranjc ter Vida Bolha in Miran Pirnar iz Prometnega inštituta.

undefined

Evropski koordinator za Baltsko-Jadranski koridor Kurt Bodewig

Član poslovodstva SŽ Milan Jelenc je podrobno predstavil organizacijo Slovenskih železnic, ključne podatke o poslovanju ter investicije, ki zdaj potekajo na železniški infrastrukturi in prihodnje načrte skupine. Med drugim je poudaril, da si SŽ prizadevajo povečati pomembnost odseka proge, ki vodi iz Avstrije preko Jesenic in Ljubljane na Hrvaško. Odsek med Jesenicami in Ljubljano bi moral biti del TEN – T koridorjev, zato so investicije na tem delu železniškega omrežja nujne in tudi zaželene. Z izboljšavami in dvigom zavedanja o pomembnosti tega odseka se bo povečala tudi količina tovora, je dejal Milan Jelenc in dodal, da so druge evropske železnice pripravljene povečati količino tovora na tem odseku, če se izboljša kakovost infrastrukture in s tem storitev, ki ji SŽ ponujajo. Mag. Matjaž Vrčko, ki je spremljal evropskega koordinatorja na obisku, je zbranim predstavil poglede Ministrstva za infrastrukturo in prostor in povedal, da je osnutek načrta nacionalnega programa, ki so ga izdelali na Ministrstvu v zelo veliki meri skladen z investicijskim načrtom, ki smo ga pred kratkim pripravili na SŽ.

Projekti, ki potekajo na slovenskem železniškem omrežju

Delegacija SŽ je predstavila največje projekte na železniškem omrežju, ki spadajo pod Baltsko-Jadranski in Mediteranski koridor. Najpomembnejši so:

  • Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja proge Pragersko – Hodoš, pri kateri gre za investicijo vredno dobrih 465.5 milijonov evrov (od tega je 231 milijonov evropskih sredstev;
  • Modernizacija obstoječe proge med Divačo in Koprom, ki je vredna dobrih 110 milijonov evrov (od tega je 68 milijonov evropskih sredstev),
  • Implementacija GSM – R sistema na slovensko omrežje,
  • ERTMS / ETCS projekt na koridorju RFC 6.

undefined

Ključni poudarki sestanka

Evropa si prizadeva tovor prestaviti iz cest na železnico in ravno to temeljna evropska ideja in usmeritev je povedal Kurt Bodewig. Podatke o investicijskih načrtih in pričakovanjih Slovenskih železnic o Baltsko-Jadranskem koridorju bo Kurt Bodewig prenesel na Evropsko komisijo. Poudaril je še, da je za zdaj treba izboljšave udejanjati znotraj obstoječe evropske zakonodaje. Po besedah koordinatorja za Baltsko-Jadranski koridor je bil sestanek zelo produktiven, saj so se s predstavniki SŽ lahko podrobno pogovorili o ključnih informacijah, ki jih za odločanje potrebujejo na mednarodnih koordinacijah. Pozval pa je tudi k prihodnjim pogovorom o vlogi Baltsko-Jadranskega koridorja, ki bodo potekali do njegove vzpostavitve prihodnje leto.