Slovenske in Hrvaške železnice podpisale sporazum o usklajevanju voznih redov

Ljubljana, 24. September 2014 – V Ljubljani je v organizaciji Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije, ki je eden izmed projektnih partnerjev evropskega transnacionalnega projekta RAIL4SEE, potekal podpis sporazuma med Slovenskimi in Hrvaškimi železnicami o usklajevanju voznih redov na liniji Trst – Ljubljana – Zagreb kar predstavlja pomemben premik v izboljšanju potniških storitev železniškega prometa. Glavni namen projekta je namreč integracija različnih transportnih nivojev za boljšo transportno povezanost v Jugovzhodni Evropi.

Direktorica RRA LUR, mag. Lilijana Madjar je poudarila, da je urejanje javnega potniškega prometa in javne prometne infrastrukture ena izmed ključnih razvojnih prioritet RRA LUR: “Naša agencija ima trenutno v teku kar nekaj pomembnih regionalnih in mednarodnih projektov s tega področja, med katerimi je tudi projekt RAIL4SEE, ki se ukvarja z izboljšanjem storitev železniškega potniškega prometa. Eden izmed bolj vidnih rezultatov projekta v LUR je sporazum o usklajevanju mednarodnega voznega reda na relaciji Trst – Ljubljana – Zagreb, ki je bil danes sklenjen med Slovenskimi in Hrvaškimi železnicami. Poleg izboljšane storitve potniškega prometa je sporazum pomemben tudi kot primer, ki nam kaže, da je zatečeno stanje možno izboljšati tudi z mehkimi ukrepi, kot je harmonizacija voznih redov.”

Podpisniki sporazuma – ta med drugim vključuje zavezo, da bodo vlaki proti Italiji usklajeni tudi z Zagrebom oziroma z vlaki Hrvaških železnic – vidijo v tem novo priložnost za privabljanje večjega števila potnikov. Miloš Rovšnik, pomočnik direktorja pri SŽ Potniški promet: »SŽ – Potniški promet, d. o. o. je del sistema Slovenskih železnic in kot nacionalni železniški operater opravlja prevoz potnikov po železnici v notranjem in čezmejnem regijskem ter mednarodnem prometu. V projektu RAIL4SEE sodelujemo skupaj z Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije. Prav ta projekt je spodbudil HŽ Putnički prijevoz in SŽ Potniški promet k še boljšem sodelovanju. Eden od pomembnejših korakov je vsekakor današnji podpis sporazuma, s katerim smo pripomogli k še bolj tesnemu sodelovanju med železniškima operaterjema in v prihodnje k dvigu ravni kakovosti ponudbe železniških storitev.« Sporazum sicer predstavlja le eno od aktivnosti sodelovanja s Hrvaškimi železnicami, saj Slovenske železnice z njimi že vrsto leto odlično sodelujejo na mednarodnih voznorednih konferencah in drugih dogodkih. Renato Humić, koordinator za EU projekte pri HŽ Putnički prijevoz: “Z mednarodnim usklajevanjem voznih redov želimo potnikom omogočiti kakovostne storitve transporta na obstoječih progah med Zagrebom, Ljubljano in Trstom. Za prestop v Ljubljani bodo potniki iz Zagreba potrebovali le približno uro, prav tako tisti, ki se bodo iz Trsta peljali v Zagreb ali nadaljevali pot v Beograd. Cilj razvoja in nadgradnje storitev potniškega prometa je med drugim tudi spodbujanje povezovanja destinacij in ljudi.«

undefined
Miloš Rovšnik, pomočnik direktorja pri SŽ Potniški promet in Renato Humić, koordinator za EU projekte pri HŽ Putnički prijevoz ob podpisu sporazuma.

O projektu RAIL4SEE
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije je eden izmed 28 projektnih partnerjev projekta Rail Hub Cities for South East Europe, krajše RAIL4SEE, strateškega transnacionalnega projekta Evropske komisije za promocijo dostopnosti in povezljivosti evropskih regij. Namen projekta je izboljšanje železniškega transporta z izboljšanjem napajalnih funkcij na železniško omrežje enajstih večjih mestnih vozlišč in njihovih regij. Projektni partnerji si prizadevajo za odstranitev preprek za uspešno integracijo železniških vozlišč na lokalnem, regionalnem, transnacionalnem in TEN-T nivoju. Pomemben del projekta je tudi harmonizacija transportnih storitev skupaj z izboljšanjem upravljanja. Aktivnosti projekta temeljijo na gradnji skupnih konceptov za integracijo železniških vozlišč

Grafika z vlakom, železniško postajo in pripisoma "Z vlakom po kulturo" in "V zgodovinska mesta Slovenije".