Slovenske železnice dosegle dogovor s socialnimi partnerji

Člani poslovodstev družb v skupini Slovenske železnice so danes s predsedniki reprezentativnih sindikatov in sveta delavcev kapitalsko povezanih družb podpisali dogovor o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov in o kadrovskih ter drugih ukrepih. Celotni dogovor pomeni pozitiven skupni finančni učinek v višini 50,5 milijona evrov v prihodnjih letih.

Racionalizacija poslovanja se uspešno nadaljuje.
Na Slovenskih železnicah se bo tudi v prihodnje nadaljevalo zmanjševanje števila zaposlenih v skladu z zastavljenim poslovnim načrtom. Potekalo bo predvsem s pospešenim upokojevanjem vseh delavcev, ki izpolnjujejo pogoje za upokojitev, z vključevanjem delavcev v program reševanja presežnih delavcev in z drugimi socialno vzdržnimi oblikami reševanja morebitne prezaposlenosti, tako da ne bo prišlo do ugotavljanja trajno presežnih delavcev, ki bi prešli v odprto brezposelnost. V letih 2014 in 2015 se bo število zaposlenih zmanjšalo za 754, kar pomeni zmanjšanje letnih stroškov dela za 24,7 milijona evrov. Hkrati so predvidene notranje prezaposlitve in zaposlovanje perspektivnih mlajših delavcev, saj je povprečna starost zaposlenih na SŽ kar okrog 50 let.

Dogovor o plačah dosežen. Pretekle obveznosti bodo poravnane.
S 1. 1. 2015 stopi v veljavo eskalacija plač v višini 3%, tako da je s tem zagotovljena vsaj delna eskalacija plač. Po dogovoru iz 2011 bi plače morale skupno eskalirati v višini 7%. To pomeni povečanje letnega stroška dela za 5,3 milijona evrov. Zaposleni z najnižjimi plačami bodo pri plači za november 2014 prejeli enkratno izplačilo dela plače na podlagi uspešnosti poslovanja. Za to so zagotovljena skupna sredstva v višini 3,5 milijona evrov, ki so že predvidena v letošnjem poslovnem načrtu. Dogovor ob tem določa, da so s tem poravnane vse obveznosti iz naslova plač za obdobje 2009-2014, vključno z nagradami zaposlenim za uspešnost iz poslovanja za pretekla leta. S tem je odpravljeno tveganje zahtevkov zaposlenih v višini 16,7 milijona evrov.
Dogovor med drugim določa tudi skrajšanje odpovednih rokov presežnim delavcem s 150 na 80 dni, kar pomeni kar pomeni zmanjšanje stroškov dela za 3,8 milijona evrov.

Ukrepi vodstva prinašajo pozitivne rezultate.
Lani je skupina Slovenske železnice dosegla pozitiven poslovni izid iz poslovanja (EBIT) v višini 20 milijonov evrov. V prvem polletju 2014 je dobiček iz poslovanja znašal 9 milijonov evrov, kljub visokim stroškom v tovornem prometu zaradi posledic februarske vremenske ujme. Za 2014 je načrtovan dobiček iz poslovanja v višini okrog 22 milijonov evrov