Kitajska gospodarska delegacija na Slovenskih železnicah

Slovenske železnice je obiskala gospodarska delegacija iz Kitajske, ki so jo sestavljali predstavniki kitajskega podjetja China Railway Construction Corporated Limited (CRCC) ter predstavniki podjetja Andaz Global Solution.

Delegacijo je sprejel generalni direktor Slovenskih železnice Dušan Mes. Gostom je predstavil organiziranost in poslovanje skupine Slovenske železnice ter prihodnje načrte podjetij v skupini. Člani delegacije so predstavili možnosti in morebitne ovire za sodelovanje s slovenskimi podjetji. Predstavniki CCRC so predstavili svoje podjetje in izrazili veliko zanimanje za sodelovanje s Slovenskimi železnicami. Zanje je najbolj zanimivo področje gradnje, zato se zanimajo predvsem za sodelovanje z Železničarskim gradbenim podjetjem. Po njihovih besedah so področja morebitnega sodelovanja ravno infrastrukturni projekti v Sloveniji ter na območju drugih držav nekdanje Jugoslavije.
Slovenskim železnicam so med drugim ponudili pomoč pri pridobivanju posla v tujini, podrobno pa so se pogovarjali tudi o pretoku prometa po slovenskem železniškem omrežju ter ozkih grlih na infrastrukturi, ki bi lahko prihodnjo rast obsega tovora v Sloveniji ovirali.

Dušan Mes, generalni direktor Slovenskih železnic je po sestanku dejal: »Sestanek je bil zelo produktiven in gostje so predlagali, da se dobimo z njimi spet decembra. Za Slovenske železnice so njihovi predlogi zanimivi.«

Gosti so izrazili navdušenje nad predstavitvijo in gostoljubnostjo na Slovenskih železnicah, ter dejali, da vidijo velik gospodarski potencial v infrastrukturnih projektih ter se zavedajo velikega pomena železnic za prihodnost Evrope.