Poslovna konferenca Optimizacija procesov in dobre prakse v logističnih terminalih

Prometni institut Ljubljana in Regionalni razvojni center Koper, partnerja na evropskem projektu OPTIMIZEMED, sta 6. novembra v sodelovanju s Slovenskimi železnicami organizirala poslovno konferenco v zvezi z optimizacijo procesov v logističnih terminalih. Dogodek je bil namenjen predstavitvi dosedanjih izkušenj, dobrih praks in priložnosti, ki jih ponuja uporaba sistemov in orodij za optimizacijo delovnih procesov v logističnih terminalih.

Konferenca je bila organizirana v okviru EU projekta OPTIMZEMED in sofinancirana s strani EU. Glavni glavni cilj projekta OPTIMIZEMED je izdelava interaktivnega spletnega orodja, ki vključuje zbrane podatkovne baze podatkov sedmih EU projektov in omogoča pomoč udeležencem v transportni verigi pri načrtovanju transportnih poti ter ponuja tudi druge koristne informacije pri poslovanju.

V uvodnih govorih sta dr. Peter Verlič, direktor Prometnega instituta Ljubljana ter Melita Rozman Dacar, direktorica SŽ-Tovorni promet poudarila pomembnost sodelovanja med posameznimi akterji na področju logistike. Melita Rozman Dacar je še posebej izpostavila pomembnost sodelovanja med Slovenskimi železnicami in Luko Koper.

Po uvodnem pozdravu gostiteljev so bile predstavljene različne rešitve in načrti s področja optimizacije dela na logističnih terminalih in v transportu. V okviru dogodka je bila predstavljena tudi zasnova spletnega orodja (optimizemed.info), ki med drugim vključuje podatke o logističnih terminalih, ladijskih linijah, pomorskih nesrečah, zakonodaji ter spletno orodje za planiranje transportnih poti.

Dogodka so se udeležili predstavniki vseh večjih logističnih terminalov Sloveniji, v med drugim tudi iz Luke Koper, Slovenskih železnic in BTC Ljubljana ter špediterji, predstavniki univerz in drugi.

Več o projektu in spletne orodju si lahko preberete na:
Spletna stran OPTIMIZEMED
Spletno orodje