Nerevidirani poslovni rezultati skupine Slovenske železnice za leto 2014

Skupina Slovenske železnice že tretje leto zapored ustvarja dobiček. Nenehno rast tovora in obsega dela dopolnjujejo odlični poslovni rezultati.

Čisti poslovni izid Skupine SŽ leta 2014 znaša 14,4 milijona evrov.
Čisti poslovni izid skupine se je v zadnjih letih izjemno povečal in sicer iz 19,8 milijonov izgube leta 2010 na 14,4 milijona evrov čistega dobička.

undefined

Leta 2014 je skupina Slovenske železnice dosegla pozitivni poslovni izid iz poslovanja (EBIT) 23,9 milijona evrov, ki se je glede na leto prej povečal za skoraj 20 odstotkov. Vrednost EBIT se je v zadnjih letih vztrajno povečevala iz 2,1 milijona evrov leta 2011 na 23,9 milijona evrov v letu 2014.

EBITDA je leta 2014 znašal 58,9 milijona evrov in se je glede na leto prej povečal za dobre tri odstotke. Tudi vrednost EBITDA se več let zapored povečuje in sicer se je povečala iz 31,3 milijona evrov leta 2010 na 58,9 milijona evrov v letu 2014.

V letošnje poslovne rezultate skupine SŽ so všteti tudi stroški odpravnin po programu reševanja presežnih delavcev.
Poslovni prihodki Skupine SŽ so lani znašali 557,18 milijona evrov in so bili v primerjavi z letom 2013 višji za dobrih deset odstotkov.

Na rast poslovnih prihodkov je najbolj vplivala rast prihodkov v podjetju SŽ-Tovorni promet, ki je lani prepeljalo skoraj 18,8 milijona ton tovora, kar je za šest odstotkov več kot leto prej.

Skupina Slovenske železnice letos načrtuje še povečevati prodajo ter udejanjiti predvidene ukrepe za racionalizacijo in nadaljnje izboljševanje poslovanja. Pričakujemo še večjo rast prihodkov in obsega poslovanja, še posebej v tovornem prometu, kjer dejavno krepimo tržni položaj in povečujemo mednarodno konkurenčnost.