Godba Slovenskih železnic na tekmovanju prejela zlato plaketo s pohvalo

V soboto in nedeljo, 23. in 24. maja, je v Mariboru potekalo 35. tekmovanje slovenskih godb v koncertni – najvišji – težavnostni stopnji.
Godba Slovenskih železnic Zidani Most, ki so jo ustanovili železničarji leta 1902 v Zidanem Mostu, je na tekmovanju ponovno odlično nastopila.

Godba SŽ na odru Unionske dvorane v Mariboru

V koncertni težavnostni stopnji so za izvajanje skladb prejeli zlato plaketo s pohvalo za 92,04 odstotka doseženih točk.

Zlata plaketa s pohvalo

Godba SŽ svojo kakovost dokazuje na številnih koncertih ter domačih in mednarodnih tekmovanjih. Na tokratnem tekmovanju Zveze slovenskih godb so se predstavili s štirimi skladbami, uvodno skladbo Montana fanfare, dvema obveznima skladbama Bil je mož od foha (Milko Lazar) in Divertimento (Oliver Waespi), odličen nastop pa so končali s skladbo Hannibal (Mario Bürki).

Med tekmovalnim koncertom

Godbenice in godbenike Slovenskih železnic Zidani Most povezuje velika ljubezen do glasbe, pripadnost železnici ter iskreno prijateljstvo. To pa so temelji, na katerih – z veliko truda in discipline – gradijo svoje uspehe in zgledno vzdržujejo dolgoletno tradicijo železničarske godbe.

Skupinska fotografija pred dvorano v Mariboru