Philippe Citroën, generalni direktor združenja UNIFE na Slovenskih železnicah

Tretjega junija je bil na poslovnem obisku na Slovenskih železnicah Philippe Citroën, generalni direktor združenja UNIFE. UNIFE je združenje evropske železniške industrije, ki združuje vsa največja in najpomembnejša podjetja s področja železniških naprav in vozil, zastopa interese svojih članov na mednarodni in evropski ravni ter si prizadeva za oblikovanje okolja, v katerem lahko ti zagotavljajo konkurenčne železniške sisteme v okviru naraščajočega zanimanja za železniški promet.

undefined

Na Slovenskih železnicah sta generalnega direktorja UNIFE in vodjo oddelka za javne zadeve pri UNIFE sprejela član poslovodstva SŽ, Milan Jelenc, in direktor družbe SŽ-Infrastruktura Matjaž Kranjc.

Član poslovodstva SŽ Milan Jelenc je podrobno predstavil organiziranost železniškega sektorja v Sloveniji ter organiziranost in poslovanje skupine Slovenske železnice. Na kratko je spregovoril tudi o storitvah železniškega tovornega prometa in načrtih Slovenskih železnic na področju potniškega prometa. Posebna pozornost je bila namenjena železniškim koridorjem, ki prečkajo Slovenijo.

Ob koncu sestanka je direktor SŽ-Infrastruktura predstavil aktualne in načrtovane infrastrukturne investicije.

undefined

V nadaljevanju sta si gosta ogledala potniški del železniške postaje Ljubljana in centralno postavljalnico Ljubljana in bila navdušena nad celotnim obiskom na Slovenskih železnicah.