1. marca začne na SŽ veljati SŽ-kartica ugodnosti-SENIOR…

Na čip SŽ-kartico ugodnosti se zapišejo podatki o imetniku, vrsti letne ugodnosti ter obdobje veljavnosti. Čip kartica ni prenosljiva in velja le z osebnim dokumentom. Ugodnost, ki je zapisana na čip kartici velja eno leto. Podaljšanje ugodnosti se lahko izvede že sedem koledarskih dni pred iztekom veljavnosti. Cena čip kartice je 10 EUR. Vračilo čip SŽ kartice ugodnosti ni možno.

Prvi nakup čip SŽ-kartice ugodnosti, zamenjava čip kartice zaradi okvare in podaljševanje roka veljavnosti za naslednjo obdobje je možno na potniških blagajnah.  Izgubljeno ali ukradeno čip kartico se zamenja z novo, ki jo je treba plačati.

V primeru poškodbe čipa, ki ni nastala s strani uporabnika, se le-ta zamenja z novo brez plačila.

Do ugodnosti – SENIOR so upravičene osebe, starejše od 60 let, starostni in invalidski upokojenci ter otroci in mladi, ki prejemajo pokojnino po starših, s stalnim bivališčem v Sloveniji.

SŽ-kartica ugodnosti – SENIOR za upokojence in starejše osebe se izda na podlagi izpolnjenega naročilnice obrazca za pridobitev SŽ-kartice ugodnosti – SENIOR.

SŽ-kartica ugodnosti – SENIOR omogoča imetniku nakup:
• enosmernih in povratnih vozovnic s 30-odstotnim popustom, ob sobotah nedeljah in praznikih pa s 50-odstotnim popustom na območju Slovenskih železnic za 1. ali 2. razred za vse vrste vlakov tudi za vlak ICS, s tem da si pred potovanjem priskrbi brezplačno rezervacijo za vlak ICS. Potnik brez rezervacije plača znižani dodatek za vlak ICS.
• brezplačne izkaznice »RAIL PLUS, katera omogoča imetnikom :
 nakup vozovnic s 25-odstotnim popustom v mednarodnem prometu, 
 nakup enosmernih in povratnih vozovnic s 30-odstotnim popustom za potovanja v maloobmejnem in mednarodnem prometu na Hrvaško,
 povratnih vozovnic po ponudbi Regio As (Slovenija – Avstrija).

Grafika z vlakom, železniško postajo in pripisoma "Z vlakom po kulturo" in "V zgodovinska mesta Slovenije".