Slovenske železnice zavračajo navedbe Luke Koper, da naj bi bili odgovorni za prevoze vozil in posel s podjetjem Daimler

Sporočilo za javnost

3. februar

Slovenske železnice zavračajo navedbe Luke Koper, da naj bi bili odgovorni za prevoze vozil Mercedes in posel s podjetjem Daimler.

Na Slovenskih železnicah zavračamo navedbe Luke Koper, da naj bi bila Skupina SŽ odgovorna za izpad posla s prevozi vozil Mercedes podjetja Daimler. Slovenske železnice v poslu prevozov avtomobilov Mercedes niso sodelovale, tovora niso vozile in za potek posla niso odgovorne. SŽ so nastopale kot upravljavec JŽI, ki vsem prevoznikom, ki opravljajo prevoze tovora v Sloveniji, omogočajo enak pogoje. Prevoznik pri poslu prevozov avtomobilov Mercedes je bilo podjetje RCC – Rail Cargo Carrier. O vseh načrtovanih delih in ukrepih, ki jih za neovirane vožnje po železniškem omrežju v Sloveniji sprejema upravljavec, SŽ-Infrastruktura, so bili vsi prevozniki pravočasno obveščeni. SŽ-Infrastruktura mora – kot smo že večkrat pojasnili – z rednimi vzdrževalnimi deli zagotavljati varne prevoze tovora in potnikov. Kot veste, so zato na enotirni progi med Divačo in Koprom decembra in januarja potekale tri dvodnevne zapore zaradi nujnih vzdrževalnih del. Težave pri neoviranem odvijanju prometa, ki smo jih večinoma že odpravili, so nastale zaradi zapor, investicijskih del na drugih odsekih proge v Sloveniji in Avstriji, zaprtja mejnih prehodov v Avstriji ter nepredvidenih izrednih dogodkov na progi.

Slovenske železnice so zato, da razmere uredijo, sprejele več ukrepov, med drugim: a)prestavile zapore zaradi nujnih vzdrževalnih del na dneve, ko je manj prometa, b) usklajevale zapore s prevozniki, c) izvajale dela v krajših časovnih presledkih in v več delih, d) prilagajale vlakovne poti, e) pripravile obvoze vlakov, f) ter celo zmanjšale število potniških vlakov proti Kopru.

Slovenske železnice za izgubo posla Luke Koper niso odgovorne. SŽ so svojo vlogo upravljavca JŽI zgledno opravile in v razmerah – ko je pretočnost proge Divača -Koper izjemno povečana, ko na slovenskih tirih poteka več milijonskih investicijskih projektov, ko se srečujemo z nepričakovanimi izrednimi dogodki na progi – z več ukrepi omogočile izvajanje železniškega prometa.

Grafika z vlakom, železniško postajo in pripisoma "Z vlakom po kulturo" in "V zgodovinska mesta Slovenije".