Slovenske železnice in Arriva sklenile dogovor o sodelovanju na področju javnega potniškega prometa

Mag. Boštjan Koren, direktor SŽ-Potniški promet in Bo Karlsson, direktor in predsednik uprave skupine Arriva v Sloveniji, sta danes sklenila okvirni sporazum na področju izvajanja storitev, ki jih prevoznika SŽ-Potniški promet in skupina Arriva v Sloveniji opravljata s svojimi prevoznimi sredstvi.
Cilj dogovora je zagotoviti kakovostnejše prevozne storitve za končne uporabnikein uspešno izvedbo integracije javnega potniškega prometa, kjer SŽ-Potniški promet aktivno sodeluje kot vodilni partner konzorcija, ki izvaja projekt uvedbe IJPP (Integriranega javnega potniškega prometa) za naročnika, Ministrstvo za infrastrukturo.
Podpisnika sta sporazumno sklenila, da bosta skrbela za vzpostavitev poslovnih pogojev, ki zagotavljajo razvoj in operativno delovanje, med drugim tudi z namenom omogočiti sistemsko delovanje pri zagotavljanju hitrejšega in učinkovitejšega izvajanja javnega potniškega prometa ter sooblikovati skupne kombinirane prevozne ponudbe.