Slovenske železnice in Arriva sklenile dogovor o sodelovanju na področju javnega potniškega prometa

Mag. Boštjan Koren, direktor SŽ-Potniški promet in Bo Karlsson, direktor in predsednik uprave skupine Arriva v Sloveniji, sta danes sklenila okvirni sporazum na področju izvajanja storitev, ki jih prevoznika SŽ-Potniški promet in skupina Arriva v Sloveniji opravljata s svojimi prevoznimi sredstvi.
Cilj dogovora je zagotoviti kakovostnejše prevozne storitve za končne uporabnike in uspešno izvedbo integracije javnega potniškega prometa, kjer SŽ-Potniški promet aktivno sodeluje kot vodilni partner konzorcija, ki izvaja projekt Uvedba IJPP (Integriranega javnega potniškega prometa) za naročnika, Ministrstvo za infrastrukturo. 

Z leve proti desni Bo Karlsson direktor in predsednik uprave skupine Arriva v Sloveniji in mag. Boštjan Koren, direktor SŽ-Potniški promet

Podpisnika sta sporazumno sklenila, da bosta skrbela za vzpostavitev poslovnih pogojev, ki zagotavljajo razvoj in operativno delovanje, med drugim tudi z namenom omogočiti sistemsko delovanje pri zagotavljanju hitrejšega in učinkovitejšega izvajanja javnega potniškega prometa ter sooblikovati skupne kombinirane prevozne ponudb

Z leve proti desni, Miloš Rovšnik,pomočnik direktorja SŽ-Potniški promet, Iztok Štrukelj, Arriva, Bo Karlsson, Arriva, mag. Boštjan Koren, direktor SŽ-Potniški promet, Miha Butara pomočnik generalnega direktorja SŽ, dr. Peter Verlič, direktor SŽ-Prometnega instituta Ljubljana