Ustanovljeno državno projektno podjetje za novo progo Divača-Koper

Država bo v podjetje 2TDK vložila že odkupljena zemljišča, kjer bo potekala trasa proge in do sredine prihodnjega leta 200 milijonov
evrov kapitala, potem pa pričakujejo tudi vložke zasebnikov.  Morda tudi Luke Koper in partnerjev iz tujine, saj v srednjeevropskem prostoru
vlada precejšnje zanimanje za omenjeno infrastrukturno naložbo.  Za projekt so na voljo tudi posojila in evropska sredstva.

Podjetje 2TDK bo najprej agent države, potem pa investitor in po končani gradnji proge (vsaj) 30 let koncesionar za upravljanje nove proge, tira in drugih zmogljivosti – tudi v koprskem pristanišču, kjer Luka Koper ni koncesionar za celotno območje.

 

Grafika z vlakom, železniško postajo in pripisoma "Z vlakom po kulturo" in "V zgodovinska mesta Slovenije".