V Solkanu danes predano namenu novo železniško postajališče

Postajališče, ki bo nadomestilo dosedanje staro  postajališče, ki bo porušeno, je prijaznejše potnikom in opremljeno z najsodobnejšo  opremo. Postajališče je sodobno razsvetljavo, z vitrino za vozni red, telefonskim stebričkom za klic v sili ter na peronu s tako imenovanim »taktilnim sistemom«, ki omogoča prijaznejši in varnejši dostop tudi slepim in slabovidnim osebam.  Do novega postajališča v Solkanu je speljana urejena dostopna pot, ki je primerno  dodatno označena z usmerjevalnimi tablami. 
Za funkcionalno ovirane osebe pa je neposredno ob  peronu postajališča zgrajeno primerno parkirno mesto,  za ostale potnike Slovenskih železnic so na voljo obstoječa parkirna mesta, v  neposredni  bližini novega postajališča Solkan.